Slovo jóga znamená spojení, sjednocení, rovnováhu a vyváženost. Je naukou o těle, mysli, vědomí a duši. Pomocí dechu učí jóga pracovat s jemnou energií – pránou.

Jedním z cílů jógy je dosažení klidu mysli a rovnováhy mezi tělem a myslí. Jóga vede k rovnovážnému emočnímu a psychickému stavu, k dosažení klidu mysli. To se projeví jako harmonie v lidských vztazích, láska ke všemu stvořenému, nesobecká práce pro společnost.

Jóga je široká nauka. Zahrnuje cesty a směry, které odpovídají různému založení a orientaci lidí, všechny vedou ke stejnému cíli – naučit se naslouchat svému srdci a poznat své Já.

Překonat čas a prostor, rozpustit se a splynout s kosmickým vědomím, být jedno s Bohem …