„Ani na okamžik se o tom nemuselo diskutovat. Rozhodnutí bylo spontánní a jednomyslné,“ zhodnotil starosta Jan Malý. Před slavnostním vysazením také připomněl, čím se první dáma prvního polistopadového prezidenta Václava Havla zapsala do českých srdcí. Vzpomněl také na okolnosti, kdy Olga Havlová založila nadaci, jež si klade za cíl pomáhat nemohoucím.

„Jsme vlastně v milovaném kraji Olgy Havlové, Hrádeček je v podstatě nedaleko,“ uvedla Anna Freimanová, dlouholetá přítelkyně první dámy. „Často jsme přes Jičín cestovali a často také za Jičínem zastavovali. Vzpomínali jsme na naše kamarády, kteří byli nespravedlivě ve valdické věznici, třeba na Martina Jirouse,“ řekla při pondělní výsadbě.

Doktorka Milena Černá z Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové k projektu uvedla: „Je vidět, jak lidé dávají důraz na to, aby strom byl důstojný a byl na důstojném místě. Je tomu i tady u vás a já vám za to děkuji.“

Poznamenala, že vysázením stromů chce nadace připomenout dobrého člověka, kterým Olga Havlová rozhodně byla.

V letošním roce by Olga Havlová oslavila 85. narozeniny, a tak Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové přišel s myšlenkou oslovit 85 měst, v nichž by mohl růst připomínkový strom. Do pondělí 15. dubna se uskutečnilo již třináct výsadeb, jičínský strom v Libosadu tak pomyslně symbolizuje čtrnáctý rok Olgy Havlové. Každé město a obec měly volnou ruku ve výběru stromu i lokality. Výbor dobré vůle také dodal pamětní desku.

Na výsadbu se přišla podívat široká veřejnost. Žáci ze ZŠ Poděbradova a ZŠ Železnická si přichystali vystoupení. Zatímco reprezentanti první zmíněné školy sehráli melodramatické představení Dopis Olze, žáci z druhé školy zazpívali píseň Stromy.

Liliovník tulipánokvětý je svým původem americký strom, jemuž se velmi daří v mírném pásmu. Dva vzrostlé exempláře najdeme například u ZŠ 17. listopadu. Pro zajímavost uveďme, že je státním symbolem amerického státu Indiana.