V Jičíně je těchto míst celkem čtrnáct a patnácté za 280 tisíc korun vznikne letos v Popovicích za pomoci evropské dotace.

„Co se týká rozpočtu, není v tomto případě daný, ale platí se průběžně z provozního příspěvku technických služeb," odpovídá mluvčí radnice Magdaléna Doležalová na otázku, kolik město Jičín ročně utratí peněz za údržbu dětských hřišť. „Pracovníci mají na starosti například drobné úpravy, lakování, sekání trávy, opravy plotů, výměnu či dosypávání pískoviště. Velké opravy se řeší v rámci servisní údržby, kterou provádí realizační firma, kupříkladu Tomovy parky. Ceny úprav za rok se pohybují v řádu desítek tisíc, při větších opravách to může být i více," rozvádí.

Nové v květnu

Pokud se podíváme na mapu Jičína, dětská hřiště jsou správně rozeseta ve všech důležitých obytných oblastech. Poněkud chybí v Popovicích, které pod Jičín administrativně spadají, nicméně už v květnu tento neduh zmizí. Obec získá zcela nový plácek s moderními hracími prvky. Investice bude stát necelých 280 tisíc korun bez daně. Město loni v lednu požádalo přes místní akční skupinu Otevřené zahrady Jičínska o evropskou dotaci. Získalo ji, příspěvek pokryje přibližně šedesát procent nákladů.

„My dnes už na jičínská hřiště moc nechodíme, už jsme trochu někde jinde. Ale navštěvovali jsme to, které je u brány. To je opravdu hezké. Ale nejlepší pro hraní je stejně kostkoviště, které město v létě rozbalí na Husově ulici," vyjádřila se maminka Adéla.

Ilustrační foto.Hrací plácky ale bohužel nelákají jenom žádoucí pozornost rodičů s malými dětmi. Tu a tam se na nich vyřádí i vandalové. Podle městské policie jsou nejproblémovějšími hřišti ta v obytné zóně U Trati. Několikrát už strážníci museli řešit přestupky výtržnosti a popíjení alkoholu na veřejnosti. Hlídky městské policie na bicyklech v současnosti kontrolují jednotlivá hřiště, aby byla připravena pro začátek sezóny. Nejde jenom o „lak", čili malé úpravy herních prvků. Město musí u každého hřiště prověřit, zda v něm po zimě na některém místě není riziko úrazu.

Největší oblibě se těší hřiště v ulici Pod Koštofránkem, Pod Koželuhy a na Letné. Město Jičín, technické služby a městská policie garantují neustálou údržbu hřišť mezi osmou až šestnáctou hodinou. Mimo tuto dobu je vstup na vlastní nebezpečí. Nejnáročnější je samozřejmě dohled nad čistotou písku v dopadových plochách, jak zní odborný název pískovišť.

Kde jsou dětská hřiště?
Barákova ulice (vnitroblok), ulice Na jihu, ulice Přátelství, ulice Pod Lipami, ulice Protifašistických bojovníků, v Robousích, Šrámkova ulice, ulice U stadionu, dvě hřiště v ulici U Trati, ulice Pod Koštofránkem, na Čeřovce, v zámeckém parku, ulice Butovská.
Celkem jde o čtrnáct hřišť, patnácté v květnu vznikne v Popovicích za přispění dotace z Evropské unie. Hřiště provozují Technické služby města Jičína, a to v roční době od 1. dubna do 31. října.