Kompletně je kvůli viru uzavřena Mateřská škola U Kina. V karanténě jsou dále kvůli koronaviru dvě třídy MŠ Máj a jedna třída J.Š. Kubína.

Bez omezení je zatím mateřská škola ve Fügnerově ulici.