Při tomto počtu občanů je pro radnici – a především pro městský rozpočet – složité udržovat vysoký počet takzvaných příspěvkových organizací. Hořice právě v takové nesnadné situaci jsou. Příspěvkovou organizací je i místní městská nemocnice a sociální služby. Ačkoliv v tomto volebním období zastupitelé vážně zvažovali, zda špitál nepředají do rukou soukromého provozovatele, nakonec rozhodli, že si ji město ponechá.

O co přesně šlo? Na hořickou radnici se obrátila firma Asklepion, která patří mediálně proslulému lékaři Romanu Šmuclerovi. Nabídla, že nemocnici odkoupí. Kritici se začali obávat, že soukromník zařízení změní, Hořičtí ztratí privilegium lékařské péče a budou muset dojíždět do nemocnic v Hradci Králové nebo Jičíně. I když v únoru 2013 při veřejném zasedání právní reprezentant firmy ujišťoval o opaku, zastupitelé po dlouhé diskusi rozhodli o ponechání městské nemocnice a sociálních služeb v režimu příspěvkových organizací. Zároveň ale vybídli městskou radu, aby dohlédla na zkrocení finančních výdajů.

Jak dál s nemocnicí?

Nemocnice sice obecně ztrátová není, hůře si ale vede domov seniorů. Rozpočet na rok 2014 počítá s příspěvkem pro nemocnici ve výši dvou set tisíc, subvencování sociálních služeb však přijde na 2,9 milionu korun. Hořice přitom letos operují s celkovými příjmy ve výši 138,1 milionu korun, a to včetně přijatých dotací. Sociální služby tudíž tvoří významnou položku.

První dotaz na volební lídry se právě proto týká městské nemocnice. Zajímá nás i to, zda by špitál měl změnit rozsah nabízených služeb. Druhou otázku již tradičně pojímáme jako volnou, aby kandidáti mohli představit prioritu svého volebního programu.

Kdo nyní vládne?
Současní zastupitelé: Ivan Doležal (starosta), Aleš Svoboda (místostarosta), Pavel Sieber (místostarosta), Bořek Jančík (radní), Vít Kotrbáček (radní), Martin Pour (radní), Roman Chalupa (radní), František Doležal, Milan Ertl, Jiří John, Radomír Machek, Pavel Moravec, Jaroslav Pour, Hana Richtermocová, Iva Šedivá, Václav Šmatolán, Pavel Šmíd, Jaroslav Vácha, Miroslav Vitvar, Roman Vrťátko, Jaroslav Winter

Otázky pro lídry

1) Měly by si Hořice ponechat nemocnici jako příspěvkovou organizaci? Chcete ohledně nemocnice prosadit nějaké změny?
2) Jaký je největší problém města Hořice?

Aleš Svoboda
Šance pro rozvoj
1) Nemocnice by měla zůstat příspěvkovou organizací, pokud nedojde k zásadním změnám ve financování ze strany pojišťoven. Vnímám ji jako poskytovatele kvalitních služeb pro dlouhodobě nemocné i jako významného zaměstnavatele. V našem programu najdete i část, která se týká změn. Chtěli bychom zřídit lékařskou službu první pomoci neboli 24hodinovou pohotovost místo současné chirurgické ambulance.
2) Myslím si, že popisovat jeden problém krom neoriginální odpovědi „finance" vážně nejde. V Hořicích je nutná podpora zaměstnanosti. Dále zdůrazňuji výstavbu, rekonstrukce a opravy infrastruktury – plynofikace, vodovody, kanalizace, komunikace a chodníky. Za důležitou považuji podporu volnočasových aktivit. Osobně mi vadí nedořešené přecházení chodců v severní části náměstí a podoba parčíku tamtéž.

Václav Šmatolán
KSČM
1) Nyní určitě ano. Nemocnice byla před několika lety opravena a je na velmi dobré úrovni se čtyřiadvacetihodinovou chirurgickou ambulancí a s kvalitními lékaři. Občané tím nemusí za základním ošetřením nikam dojíždět, a to je to hlavní. Máme nyní krátce novou ředitelku, a tak uvidíme, jak nemocnici povede.
2) Pro mě jsou to herny, o kterých jsme nejednou jednali, ale bez úspěchu. Byli bychom pro zrušení heren, nebo alespoň vyčištění středu a frekventovaných míst ve městě a omezení počtu heren. Také mě trápí zrušená kuchyně v Domově důchodců, ale není vůle ji znovu obnovit. Jídlo se do domova důchodců dováží.

Ivan Doležal
ODS
1)Provozováním nemocnice v režimu příspěvkové organizace se hořické zastupitelstvo zabývalo na počátku roku 2013 v souvislosti se zájmem společnosti Asklepion provozovat nemocnici společně s městem. Tehdy zastupitelstvo rozhodlo o zachování stávajícího režimu. Nemocnice má oprávněně značku kvality v péči o pacienta, což dokazuje zájem o její služby. Proto bych se držel hesla: spokojený zaměstnanec – spokojený pacient.
2)Problémem je odstranění nákladní dopravy z náměstí Jiřího z Poděbrad, protože kamiony do centra nepatří. Problém lze řešit spolu s Královéhradeckým krajem za pomoci evropských dotací. V návaznosti by se dalo za značné finanční úspory vyřešit i komplikované odkanalizování severu města. Funkčnost dešťové kanalizace, která je schopna pojmout dostatečné množství dešťových vod, oceníme nejen my, ale i další generace.

Martin Pour
Hořičtí patrioti s podporou TOP 09
1) Podle mě by nemocnice měla zůstat v majetku města. S tím že jsou nezbytně nutné změny, které by vedly k zefektivnění a zlepšení poskytovaných služeb pro veřejnost. Konkrétně se jedná například o vytvoření opravdu funkční chirurgické ambulance nebo fungující čtyřiadvaceti hodinové lékárny při Městské nemocnici Hořice. Toto se budeme snažit prosadit, aby naši spoluobčané měli přímo ve městě smysluplnou zdravotní péči.
2) Rozhodně nové pracovní příležitosti i zadluženost města, kterou jsme „zdědili" po našich předchůdcích. Nicméně se nám podařilo za poslední čtyři roky, kdy jsme byli členy rady města, dluhy snížit o polovinu (řádově přes 50 mil Kč). Velký problém je i hazard – výherní automaty ve městě, které mají za následek patologické jevy i kriminalitu. Chceme prosadit zákaz heren na území města.

Sabina Filáková
ANO 2011
1) Zdraví, sociální služby a péče o potřebné jsou pro nás prioritou. Budeme usilovat o další rozvoj městské nemocnice s mnohaletou tradicí s ohledem na potřeby obyvatel, kvalitu zdravotní péče a ekonomiku provozu. Podpoříme zavedení nových léčebných a ošetřovatelských metod, spolupráci s dalšími odbornými zařízeními a pracovišti. Zaměříme se na podporu součinnosti sociálních a zdravotních služeb i zvýšení prestiže pracovníků v sociálních službách.
2) Za největší problém považujeme nedostatek pracovních příležitostí, proto podpoříme všechny snahy vedoucí k vytvoření nových pracovních míst i aktivity směřující k rozvoji drobného podnikání. Prohloubíme pravidelná setkání s malými a středními podnikateli, podpoříme i dopravní dostupnost do spádových měst s větší pracovní příležitostí.

Hugo Trkal
Strana svobodných občanů (Svobodní)
1) Věříme, že nemocnici by bylo lépe v soukromých rukách, a jsme pro její postupnou privatizaci. V poslední době se množí stížnosti na kvalitu poskytovaných služeb, např. lékařské pohotovosti nebo některých ambulancí, a obyvatelé Hořic jsou nuceni využít nemocnici hradeckou nebo jičínskou, což je škoda. Hořice si fungující nemocnici zaslouží a stávající situace se nejeví jako ideální.
2) Z dlouhodobého hlediska vidíme jako největší problém odliv obyvatel, zejména mladých lidí. Není se čemu divit. Velká daňová zátěž a složitá byrokracie menším podnikům typickým pro menší města nenahrává. Stejně tak zkostnatělé územní plánování nebo přibývající regulace. Chceme se zasadit o to, aby byly Hořice vhodným a příjemným místem pro život i podnikání.

Hana Richtermocová
Volba pro město
Hana Richtermocová a Iva Šedivá jsou dva lídři, kteří na otázky Jičínského deníku neodpověděli.

Hnutí volba pro město, které Hana Richtermocová reprezentuje, nabízí dvacet jedna kandidátů. Na druhé pozici najdeme hudebníka a nynějšího místostarostu obce Ostroměř Miroslava Vobořila, na třetí potom vysokoškolského pedagoga Pavla Šmída. Hana Richtermocová je pedagožkou a ředitelkou hořických středních škol.

Iva Šedivá
ČSSD
Hana Richtermocová a Iva Šedivá jsou dva lídři, kteří na otázky Jičínského deníku neodpověděli.

Česká strana sociálně demokratická nabízí zkušené zastupitele. Iva Šedivá byla poslankyní Parlamentu ČR a v posledním volebním období hořickou zastupitelkou, kde platila za výraznou osobnost opozice. Na druhém a třetím místě kandidátky jsou pedagogové – Jiří John a Jaroslav Pour. Na čtvrté pozici je chemik František Doležal.

ANKETA S VEŘEJNOSTÍ: Co je hlavním problémem Hořic?

Miroslava Hamplová
Hořice
O žádném problému nevím. V Hořicích je krásně. Přistěhovali jsme se sem a jsme rádi, že to bylo zrovna do Hořic. Není si nač stěžovat.

Pavel Šmíd
Hořice
Nejsou tu podniky, které by zajistily zaměstnanost. Město kvůli tomu stagnuje, je mrtvé. Dále není zcela v pořádku infrastruktura ve městě.

Štěpánka Peterová
Hořice
Směrem k Betlému by měly být kvalitnější silnice. Připomíná to tam tankodrom. Náměstí by se mělo trochu opravit. Někdy také bývá problém s parkováním.

Šárka Strecková
Hořice
Bylo by to dobré, kdyby se opravila Maixnerova ulice. Celá lokalita je špatná. To je podle mě hlavní problém, jinak mě v Hořicích nic nepálí. Jsem spokojená.

Dana Jančurová
Hořice
Je tu problém s opravou ulic, ale to je těžko řešitelné. Zastupitelé říkají, že peníze z dotačních fondů nejdou použít na všechno. Je to celostátní problém.