Zbývá měsíc do začátku letních prázdnin, pro většinu lidí to znamená plánování dovolené a odpočinku. Školy a kroužky se zavírají, každý počítá s letním režimem, tempo se zvolňuje. Ne tak v Jičínském Apropu. To na prázdniny nezavírá, naopak ho čeká spousta práce. Prázdniny jsou čas, ve kterém rodiče uvítají, když se má kdo postarat o jejich děti. Rodiče postižených dětí jsou v ještě složitější situaci, protože jejich děti často potřebují odbornou péči. Apropo pomáhá rodinám s postiženými dětmi, proto je připraveno se postarat a připravilo nabitý prázdninový program.

Hned první týden začíná letním táborem na Blatech, kde se společně sejdou děti zdravé a děti s postižením. Letošní tábor s názvem „Filmové ateliéry Blata" dětem otevírá dveře do světa filmu, slavných herců a hereček, večírků. Znamená ale i sedm náročných natáčecích dnů. V polovině července začne druhý pobyt, který je zaměřen převážně na rehabilitaci dětí s postižením, která je pro ně zcela nezbytná. Děti odjedou na týden do Černého Dolu, kde jim Apropo připravilo pro zpříjemnění program na téma „Putování vesmírem". Tyto dva pobyty jsou již tradiční, Apropo je pořádá od roku 2007, a protože každý rok muselo několik zájemců z kapacitních důvodů odmítat, rozhodlo se letos uspořádat ještě jeden pobyt.

Putování spolu
Poslední týden v srpnu bude probíhat společné „Putování Českým rájem" dětí zdravých i postižených. Co k tomu říká ředitelka Apropa Jitka Králová, jedna z hlavních organizátorek: „Aby našemu putování nic nechybělo, zahrajeme si na kočovné cikány, tematicky zaměřený program je vždy zážitkem pro všechny. Je pro nás důležité, aby se her, programu a aktivit mohl naplno zúčastnit každý."

A proč to dělají: „Každý z nás potřebuje zažít občas něco netradičního, vystoupit ze stereotypu všedního dne, zkoušet nové věci, hrát si, smát se, užít si legraci, pobyt v přírodě s fajn lidmi, s přáteli. Společně chceme dokázat, že můžeme překročit předsudky o tom, co lidé s postižením nedokážou, co neumí. Chceme si to užít naplno a na vlastní kůži. Zkusit si vlastní možnosti, posouvat osobní hranice, chceme dokázat, že se umíme poprat s deštěm, nepohodlím a kilometry."

Zbylých šest týdnů, kdy Apropo nebude na pobytech, má otevřeno. Na každé úterý je připraven výlet do blízkého okolí, kdy si děti vyzkouší rybaření v Železnici, navštíví Hvězdárnu Jičín, minigolf, skautský tábor nebo třeba letiště Vokšice. Čtvrtky jsou vyhrazené velkým výletům mimo jiné do planetária v Hradci Králové, do zoologické zahrady Chleby, dinoparku a botanické zahrady v Liberci, nebudou chybět hrady a zámky a dokonce je čeká i plavba lodí z Nymburka do Poděbrad.

Dílny i terapie
Ostatní dny jsou vyplněné vyráběním keramiky, výtvarnými dílnami, canisterapií a muzikoterapií. Proběhnou návštěvy hasičů, policie, Valdštejnské obory. Těšit se mohou na plavání v bazénu, bocciu, kuželky, velkou trampolínu a mnoho dalších.

Apropo chce připravit léto, na které se nezapomíná, ale jedná se většinou o aktivity, které jsou nad rámec dotovaných služeb. Navíc organizace volného času pro děti s postižením je náročnější a nákladnější, protože se musí počítat s návštěvou míst s bezbariérovým přístupem, speciálně vybaveným autobusem a řadou dalších komplikací.

Proto musí Apropo finance na cestovné, ubytování, stravné a mzdy hledat u alternativních zdrojů. Jedním z nejdůležitějších jsou dary od dárců a sponzorů, a to nejenom od firemních, ale i od jednotlivců. Tímto by Apropo rádo poděkovalo všem laskavým dárcům, kteří podpořili činnost organizace a umožní dětem prožít krásné prázdniny, a poprosit o finanční nebo věcnou podporu ostatní, kteří by Apropo ještě rádi podpořili. Číslo sbírkového účtu: 229640997/0300. Více informací na www.apropojicin.cz nebo apropo@apropojicin.cz. Děkujeme, že držíte s námi. Apropo Jičín.⋌Lenka Kreidlová, kontaktní telefon 724 089 016, PR@apropojicin.cz