Projekt zpracování Strategického plánu započal na podzim 2017. Během loňského roku se odborníci tázali Jičínských na jejich město. Byl zadán dotazník, diskutovalo se v pracovních skupinách a výsledkem je komplexní, 120-ti stránkový dokument, který přináší jedinečné poznatky o jičínské budoucnosti. Pondělní prezentace nabídne účastníkům prostor pro další názory.

„V první etapě proběhla hloubková analýza současného stavu města. Občané a firmy vyplňovali dotazník, v nichž prezentovali své názory na Jičín. Následně vznikly pracovní skupiny. Každá z nich se zabývala specifickou agendou ze života města. Vznikla tedy skupina zaměřená na životní prostředí a infrastrukturu, další se zaobírala správou města, třetí kvalitou života a čtvrtá ekonomikou a cestovním ruchem. Tato témata jsou sama o sobě velmi široká, proto byl ve všech pracovních skupinách zpracován takzvaný skelet, který dané téma dále rozčleňuje,“ popisuje tiskový mluvčí jičínské radnice Jan Jireš.

Strategický plán je veřejně přístupný dokument, stáhnout si ho můžete na webových stránkách města.