Lázeňské město sužuje už delší dobu problém, jak naložit se zdejším zámkem. Historický objekt je opuštěný a čeká na záchranu. Ta je zatím v nedohlednu.

Jednání o prodeji nebo o dlouhodobém pronájmu zámku Anenskými slatinnými lázněmi skončilo v roce 2007 na mrtvém bodě. V roce 2008 se objevila anglická firma Sherydan, která chtěla v bývalém sídle Merveldtových (poslední uživatelka se provdala za hraběte Kinského) zřídit rezidenční bydlení pro seniory, to znamená luxusnější domov důchodců.

V roce 2009 s ní začalo město spolupracovat, uzavřelo tři smlouvy, z nichž vyplynulo, že zámek bude rekonstruován zhruba za 300 milionů korun na luxusní domov důchodců. Do dnešních dnů se tak nestalo. I firma Asklepion známého lékaře Romana Šmuclera, jakožto investora, od svých plánů zbudování léčebny dlouhodobě nemocných a domova pro seniory upustila. Mezi tím bylo vlastnictví zámku městem zpochybněno, vše se však vyřešilo ve prospěch Bělohradu. Ten ale už dlouho poukazuje, že nemá na opravy objektu peníze.

Další nedořešenou záležitostí je provoz přes centrum lázeňského města. Zdejší radnice dokonce získala od kraje 15 milionů korun na výkup pozemků pro stavbu přeložky, která měla dopravu vytěsnit. Několik vlastníků parcel však záměr zablokovalo, radnice o přislíbenou dotaci přišla a auta stále ruší lázeňské hosty.

Co s tím? Na to jsme se zeptali kandidátů do komunálních voleb. Jejich odpovědi vám možná pomohou při volbě komu odevzdat v říjnu svůj hlas.