Jičínsko – V pátek 8. prosince 1989 týdeník psal:

Pamětníci nezažili na žádné podobné schůzi, mítinku či setkání tak masovou účast, jakou se mohlo pochlubit shromáždění 3. prosince ve sportovním areálu v Jičíně, které zorganizovalo Občanské fórum. Bezvadnou atmosféru přeplněné haly navodily i úvodní melodie Jiřího Suchého a Jaroslava Ježka.

Napočítali jsme zhruba 2000 návštěvníků! Dříve nežli došlo k dialogům mezi OF, občany, politickými stranami a státními orgány, pozdravili všechny přítomné stávkující zpěváci Michal Penk a Sagvan Tofi se skupinou Alegro. Napjatou atmosféru celého večera pravidelně osvěžili svými vstupy známí písničkáři.

Představitelé fóra v úvodu čtyřhodinového maratonu připomněli minutou ticha pohnuté události před jedenadvaceti lety a uctili památku obětí srpnového vpádu. Skromná kytička mamince Jaroslava Veselého byla předána za všechny slušné lidi. Poděkování studentům a vyjádření podpory nejen jim, ale všem stávkujícím hercům a umělcům, kteří vzhledem k současné vnitropolitické situaci a nesplněným požadavkům pokračují ve zvýšené stávkové pohotovosti, mělo silný ohlas a nadšený potlesk.

Kulatý stůl

Zasedání Občanského fóra státních orgánů, stávajících politických stran Národní fronty v Jičíně vedlo jednání v duchu kulatého stolu 1. prosince 1989 v budově ONV v Jičíně. Na pořadu byla především otázka možnosti účasti v okresním tisku Předvoji.

Ze strany Občanského fóra bylo požadováno, aby z hlavičky Předvoje bylo vypuštěno „Orgán OV KSČ“. V dalším jednání rady ONV bude projednána správa a financování okresního tisku. Dále občanské fórum požaduje zapojení svých členů do redakční rady. Na programu byla otázka vylepování plakátů a letáků.

Vzhledem ke zkulturnění vylepovací akce bylo navrženo využít 8 tabulí, které budou k tomuto účelu instalovány. Občanské fórum přišlo s návrhem účasti svých vybraných členů v komisích ONV, který bude předložen do příštího jednání. Na závěr předseda ONV zdůraznil, že je potřeba zejména působit v oblasti služeb, výrobního procesu, využití pracovní doby, zejména zamezit zbytečným diskusím v pracovní době a to na jedné i druhé straně, a hlavně je potřeba převzít plnou zodpovědnost za plnění plánovaných úkolů.

(red)