Spolek občanů a přátel města Jičína poslal starostovi Jiřímu Liškovi dopis s připomínkami a poznatky. Z bodů vybíráme následující.

Nejprve k pochvalám. Rada spolku vyjádřila kladné stanovisko k realizaci opravy cesty na městském hřbitově a cyklostezky podél Cidliny. Zároveň však poukazují na to, že je třeba brát zvláštní zřetel na řešení přejezdu řeky od garáží u PFT k počátku cyklostezky. Spolek doporučuje tento problém vyřešit mostkem.

Pod Lipami

Dále následují připomínky a návrhy. „Široká občanská veřejnost sídliště Husova poukazuje na nevhodnost jednosměrné ulice Pod Lipami, jejíž profil a průjezdnost je širší než ulice U Trati, která je obousměrná. Občané bydlící v domech čp. 881 – 883 jsou nuceni při výjezdu objíždět téměř celé sídliště, případně dochází k tomu, že ve velké míře řidiči zneužívají obslužnou komunikaci před jejich domy a touto vyjíždějí do ulice Vrchlického. Podle občanů nic nebrání tomu, aby se dopravní značení vrátilo do původního stavu, kdy upozorňují, že v celém tomto prostoru je stejně dán režim obytné zóny," stojí v dopisu.

Další podnět se týká zrekonstruovaných ulic. „Občané žádají, aby došlo k úklidu pod stromy v rekonstruovaných ulicích města (Bolzanova, Jakubcova, Dělnická, Vrchlického, Tyršova, Havlíčkova, atd.), kde byla uskutečněna nevhodná výsadba stromů. Nedochází k jejich údržbě a tyto začínají vadit jednak chodcům, jednak nemovitostem, kdy jsou větvě přerostlé a zasahují do fasád domů. Je asi nutné zajistit personální posílení zahradníků TS."

S výše popsaným souvisí i bod o opravách ulic. Spolek navrhuje, aby se vedení města co nejdříve zaměřilo na rozpadlé zámkové dlažby v ulicích Husova, dále v oblasti před Komerční bankou, u Veselky a v ulici Čechova. Spolek doporučuje, aby zametači byli instruováni hlásit zhoršený stav chodníků.

Jistým problémem jsou také odstavené vraky. Říjnový dopis se zmiňuje o ulici U Trati, konkrétně o oblasti u domů čp. 906 a 904. Podle autorů stati nestojí v parkovací zóně a překážejí každodennímu provozu.
K otázce parkování ve městě se dopis věnuje i dále. Především doporučuje co nejrychlejší zprovoznění plochy nedaleko zdemolovaných budov, které dříve využívaly technické služby. Stať poukazuje na to, že investice do úpravy není nezbytná, neboť prostor je vyasfaltován a dříve byl využíván pro parkování vozidel technických služeb.

Spolek občanů a přátel města Jičína si také všiml konkrétního nedostatku v dopravní obslužnosti ve městě. „Občanská veřejnost se dotazuje na stav řízení ve věci prodloužení – propojení ulice Textilní od objektu TS k novým firmám v průmyslové zóně, kdy v současnosti je nutné k těmto firmám objíždět část města," napsali členové spolku starostovi.

Poslední z návrhů spadá spíše do kategorie drobností: „Občané poukazují na nutnost dolepení prstu u sochy Mistra Husa, který se má nacházet na odboru kultury MÚ."