Ty se vydaly po církevních památkách města a poté mohly v budově sboru, kde má zázemí základní škola, přenocovat.

„Vloni nám mnoho lidí vzkázalo, že už se k nám nevydali, protože bylo pozdě a báli se, že budeme mít modlitebnu uzavřenu. Proto jsme měli letos otevřeno ještě půl hodiny po půlnoci," říká kazatel Bohdan Čančík (na snímku s návštěvníky).

Noc kostelů využil sbor i k setkání svých členů. Oslovili jsme jednoho z přítomných tatínků. Zajímalo nás, zde je členem zdejšího seskupení. „Členem jsem, přiměly mě k tomu kurzy Alfa, které se tu konaly vloni na podzim. Odbouraly u mě zmanipulované pohledy na bibli a církev vůbec. Před tím jsem byl ateista, přesto jsem přečetl hodně církevních publikací. Člověk ale dozrává a já dozrál až sem," přiznává pětatřicetiletý Ondřej Krejcar a pokračuje.

„Moji předci byli evangelíci, komunismus ale udělal své, a tak jsme přestali jako rodina být aktivní věřící. Nicméně jsme dali své dvě děti do zdejší školky a viděli jsme úžasné pokroky.Uvědomili jsme si s manželkou, že je tu něco jiného, zvláštního. Oba dva jsme uvěřili a vloni se stali členy sboru. Co pro nás bylo zajímavé, že tady se člověk nemusí zpovídat, chodit za farářem. Tady může komunikovat sám."