Etická výchova se na gymnáziu vyučuje pět let a především žákům „malého" gymnázia vštěpuje běžné principy. Samotný projekt přiblížil, do jakých oborů etika zabíhá, například do medicíny, výtvarného umění, sportu, školství, ekonomiky i médií.

Studenti absolvovali čtyřhodinové bloky, z nichž zpracovali výstupy. „Je to především o ochutnávce, kam všude se etika promítá, čeho se dotýká. Není to jen školní předmět, je to o postoji člověka, jeho chování. Chceme, aby si děti spojily etiku s praxí. Je to takový transfer do života," přibližuje zajímavý projekt, který podpořil i Královéhradecký kraj, profesorka Šárka Horáková.

Projektovými hodinami nás provázely tři studentky, reportérky školního časopisu.
Terezie Alvaradová (15 let, na snímku zleva) přišla s oživením školního časopisu. Práce v něm ji obohacuje a věří, že ji přinese hodně vědomostí a zkušeností do budoucna. Klára Kotyková (15 let, uprostřed) se přidala, protože ji odmala bavilo psaní a chtěla se zapojit do tvůrčí činnosti. Zpracovává především reportáže ze soutěží, rozhovory, což je prý hodně zajímavé.

„Etická výchova nás vede k prosociálnímu chování a nemusíme se na ni moc připravovat, ale je zajímavá," vnímá výuku předmětu mladá novinářka. Irena Pulcová (15 let) se specializuje na ankety. „Je to zajímavé, mnohdy dám otázku, někdo ale řekne jen ano, ne a je velmi těžké to rozvinout," popisuje strasti práce pro časopis mladá kolegyně.

Ale to už společně vstupujeme do třídy, kde se Milan Chrtek zabývá etikou ve sportu. Posluchači se dozvěděli více o dopingu, o rozdílech v etice vrcholového a rekreačního sportu. V další učebně se Štěpán Hak zamýšlel nad finanční gramotností, kde se peníze berou, jak s nimi nakládáme. Profesor Pavel Bendl hovořil o etice v médiích. „Protože mě zajímají média a publicistika, tak jsem si zvolil toto téma, což si myslím je v dnešní době velice aktuální. Děti reagovaly zajímavě a jsem zvědavý, co vymyslí," uvedl profesor předtím, než rozdal pracovní listy s desaterem bodů. Podle odpovědí se pak chystal společně s žáky vytvořit etický kodex z pohledu třídy.

Výtvarné umění
Co je to padělek? Na to prý přišli žáci sami při hodině s profesorkou Kateřinou Krausovou, která vyučuje výtvarnou výchovu. V rámci programu vysvětlila, jak se tato nezákonná činnost trestá, v jakých oborech se můžeme setkat s falzifikáty. „Bavili jsme se také o tom, že Česká republika je v Evropě na předních místech, kde se falšují umělecká díla," popisuje hodinu vyučující. Děti její povídání viditelně bavilo, dozvěděly se mnoho nového a nakonec si mohly vyzkoušet, jak vytvořit padělek, tedy přesnou kresbu podle předlohy.

„Moc mi malování nešlo, ale přednáška byla zajímavá, rozšířila mi obzory," hodnotí Daniel Pospíšil.