Na základě operativních informací získaných specializovaným pracovištěm Generální inspekce bezpečnostních sborů bylo neprodleně přikročeno ke společné operaci Generální inspekce bezpečnostních sborů a Generálního ředitelství Vězeňské služby, jejíž cílem byla eliminace závažného bezpečnostního rizika v prostorách Věznice Valdice.

Při společné akci, do které bylo zapojeno několik desítek příslušníků generální inspekce a v řádu několik stovek příslušníků vězeňské služby, včetně zásahové jednotky, byl proveden zákrok cílený současně do několika předem vytipovaných prostor zmíněné věznice. Zájmové prostory se podařilo obsadit během několika minut.

Po provedené prohlídce těchto prostor se podařilo naštěstí existenci tohoto rizika vyloučit. Během akce bylo současně nalezeno několik
zakázaných předmětů, včetně komunikačních prostředků a bodných zbraní.

Akce byla vyhodnocena Generální inspekcí bezpečnostních sborů a Generálním ředitelstvím Vězeňské služby České republiky jako velice úspěšná.    kpt. Mgr. Radka Sandorová, DiS., tisková mluvčí GIBS