Zásadní realizací v předešlých letech bylo odbahnění rybníku, neboť v roce 2017 po mnoha desítkách let tato vodní plocha úplně vyschla. Po úspěšném zpevnění hrází a obnovení spodních pramenů se podařilo rybník zachránit. Následovalo pokácení suchých a havarijních stromů i náletových dřevin, díky čemuž vznikl svébytný a útulný veřejný prostor okolo vodní plochy, který se stane přirozeným centrem celé obce. Poslední úpravou byla výsadba několika lip, dubů a vrb. „Průběžně budou ještě vysázeny další dřeviny a při hranicích parčíku s okolními polnostmi pak živý plot,“ říká Radek Němeček, člen osadního výboru Chvalina. A dodává: „Revitalizace počítá i se stavbou dřevěného mola a chodníku z lomového kamene a pískovce. Na vytipovaných místech budou osazeny lavičky, posezení, v centrální části pak ohniště.“ Tímto vznikne prostor nejen na volnočasové aktivity, ale i velmi zajímavý prostor pro vycházky.

Investorem je město Hořice, práce probíhají podle projektu renomovaného Ateliéru architektů Krejčiříkových, který získal renomé například obnovou zahrad na nedalekém Kuksu a ve spolupráci s Martinem Pourem – místostarostou a městským architektem.