Sešlo se dvacet zájemců od studentů po generaci starší, mezi posluchači byl i známý malíř Michail Ščigol. Téma první hodiny letošního cyklu nazval přednášející Islám: odevzdání se do vůle Boží.

„O islámu dnes slyšíme každou chvíli. Ale co o něm opravdu víme? Většina z nás jen to, co nám o něm říkají sdělovací prostředky. A to bývá často dost nepřesné. V rámci našeho cyklu Mosty mezi kulturami se ve čtyřech přednáškách dozvíte základní informace o islámu a islámské kultuře,“ uvedl v úvodu.

Lédl je skvěle fundovaný a umí upoutat posluchače. Nevíme, zda mu lze věřit počáteční etudu s nezprovozněním videopřístroje, ale každopádně image trochu ztřeštěného znalce měla úspěch. Velmi závažné téma sledovali všichni s napětím a drobná odlehčení jen potvrdila, že Lédl nezapře znalost psychologie a svou profesi režiséra. Ostatně Akademii múzických umění vystudoval.

„Každá přednáška pana Lédla je požitkem, ale tento cyklus jsem vyloženě přivítal. Informace o islámu jsou velmi zjednodušené, zkreslené, a já bych se chtěl v celé problematice trochu vyznat,“ uvedl jeden z posluchačů, Jiří Veselý.

Lédl skutečně informoval, nehodnotil, ale upozornil na vztahy náboženství, dobové reálie, a maximálně vyjádřil svůj osobní názor.

Po úvodním seznámení se základními pojmy je na další úterý připraveno vyprávění pod nepřeloženým názvem Šaría, qias a idžtihád. Začátek je opět v 18 hodin v přednáškové síni v přízemí zámku, vchod vedle vinárny.