Pracovníci královéhradecké firmy spojují armaturu mostovky před betonováním nosného pilíře nového mostu, který nahradí původní nevyhovující. Náklady na jeho výstavbu činí 2,4 milionu korun. Po dobu stavby je objízdná trasa vedena po ocelovém montovaném provizorním mostu.