Posunutím příčky vznikla místnost, která je vybavena patnácti žákovskými počítači, novým nábytkem a osvětlením. Děkujeme tímto za podporu Obecnímu úřadu v Chomuticích..