Na částku 20 milionů korun přislíbil přispět 1 milion 900 tisíc Královéhradecký kraj a 10 milionů věnovalo ministerstvo zemědělství, zbytek dofinancuje obec z vlastních zdrojů.
„Současný vodovod byl už nevyhovující včetně úpravny vody, kde byly překračovány limity především železa a manganu,“ upřesnil starosta Jaroslav Vondráček. Na vybudování přípojek k jednotlivým nemovitostem rozhodli zastupitelé uvolnit milion korun pro občany, kteří se zavážou alespoň k minimálnímu odběru vody na období nejméně pěti let.

Problém s financemi

V listopadu loňského roku, kdy akci zahájili, proinvestovali 3 miliony korun na stavbu nové úpravny vody a požádali ministerstvo zemědělství o možnost převést zbývajících sedm milionů na letošní rok.
„Peníze převedené z loňska čekáme z ministerstva zemědělství každým dnem, ale přesto, že nám bylo už přiděleno deset milionů korun, nyní vše podmiňuje audit hospodaření loňského roku,“ dodal překvapený starosta.