Dohoda se týká vydání pozemkové parcely o výměře 337 metrů čtverečních v obci Chomutice, využívanou jako manipulační plocha. Účetní hodnota majetku je 2275 korun. Farnost v minulosti podala u soudu žalobu na vydání pozemku. Po zvážení dalších okolností bylo oběma stranami sporu odsouhlaseno, které části původního pozemku být vydány nemohou a které mohou.

Uzavřená dohoda umožnila soudní řízení ukončit a vydat církvi část požadovaného majetku.