„V obci momentálně vodovod vůbec není. Lidé vodu získávají z vlastních zdrojů, a to je dnes problém," vysvětlila. Vloni obec dosáhla na územní povolení, nyní záměr postupuje do další fáze. Cílem je napojit Cholenice na vodovodní síť spravovanou Vodohospodářskou a obchodní společností Jičín a. s.

Choleničtí už do této akce investovali více než 300 tisíc korun na územní studii, celkové náklady jsou však okolo deseti milionů. Starostka nicméně dodala, že jde o velmi hrubý odhad.

Nyní už je ale jisté, že obec bude potřebovat k pokrytí nákladů dotaci. Chystá se požádat jak kraj, tak stát.

Starostka využila příležitosti a pozvala veřejnost na maškarní slavnost, která se uskuteční 22. března. Ve dne bude pro děti, večer pro dospělé.