Kanalizace, která je ve vlastnictví obce, prošla kompletní obnovou v letních měsících. „Dílo v hodnotě jednoho milionu jsme zvládli vlastními silami za 430 tisíc korun,“ upozorňuje starosta. Během podzimu přišla na řadu výměna vodovodu. Tu provedla VOS Jičín jako majitel a provozovatel soustavy. V ulici Na Závisti jsou nyní veškeré inženýrské sítě nové. Na řadu přijde obnova chodníků a nová komunikace, to ovšem až v příštím roce.