Akce je součástí projektu Nová Paka - město bez bariér. Výstavba chodníku ze zámkové dlažby bude zahájena 1. srpna a dokončena 30. října. Stezka pro pěší naváže na chodník po levé straně vozovky směrem od Nové Paky. Celkové náklady jsou vyčísleny na 2,5 milionu korun.

Osvětlení

Součástí zakázky bude nové osvětlení. Poslední etapou, která je zatím ve fázi příprav, je stavba chodníku ze Studénky na Kumburský Újezd. „Podařilo by se nám tak zajistit vedle hlavní silnice od Kumburského Újezda až po Vrchovinu bezpečnou cestu pro chodce,“ říká starosta Josef Cogan. A protože je tento úsek nebezpečný, radnice bude tolerovat využívání chodníku cyklisty.