Místní obyvatelé po něm volají už roky, zejména v posledních letech je míjení hlavní silnice směrem k Nové Pace životu nebezpečné. Radnice nyní zadala zpracování projektové dokumentace, s níž se chce ucházet o dotaci, firmě Prodin a.s..

Chodník podél komunikace I/16 povede směrem od autobusové zastávky Studénka po pravé straně komunikace k zahradnictví v Kumburském Újezdu. „Nebude to jednoduché, máme několik variant, musíme zatrubnit část příkopu, nabízí se i zúžení silnice," lavíruje s možnostmi starosta Josef Cogan. 

„Po zhotovení dokumentace bychom se rádi pokusili získat dotační titul z IROPU nebo Státního fondu dopravní infrastruktury. Jde o úsek u hlavní silnice, takže věříme, že máme šanci," přibližuje možnosti státní podpory Josef Cogan.

Radnice už má projekt rozpracovaný roky, původně měl chodník vést po levé straně vozovky ve směru od Nové Paky, ale kvůli sjezdu z plánovaného obchvatu je nyní nerealizovatelný, proto město zadalo jeho nové zpracování.

„Je to problematický úsek, tak jako budování chodníku na silnici druhé třídy z Nové Paky na Štikov, což je technicky velice náročné a zde bude musí dojít k posunutí části silnice," popisuje Cogan další nebezpečnou lokalitu pro pěší a cyklisty ve směru od packého pivovaru po začátek obce Štikov.