Setkání proběhlo 7. října u příležitosti 73. výročí bojů na Středním východě a 72. výročí bojů u Dunkerque a na Dukle.

Přítomné v sále pozdravil poradce náčelníka Generálního štábu AČR brigádní generál Jiří Verner, který ve svém proslovu připomněl význam těchto historických událostí. Setkání byli přítomni i náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky brigádní generál Jan Kaše, zástupce ředitele odboru pro válečné veterány MO Milan Bachan a velitelé Hradní stráže a Čestné jednotky.

ÚČAST CHLAPCŮ TAKÉ 
Z VOJENSKÝCH ŠKOL

Možnost setkat se s válečnými veterány využili také žáci Vojenské střední školy a VOŠ MO v Moravské Třebové.

Žáci naší školy měli možnost si popovídat s mnoha vysloužilými vojáky a zeptat se jich na otázky, které je zajímaly. Jeden z rozhovorů proběhl např. s plukovníkem ve výslužbě Václavem Kuchyňkou.

Během druhé části programu jsme se autobusem přemístili na Olšanské hřbitovy, kde jsme vzdali hold u hrobu legendárního hrdiny ČSSR armádního generála Karla Klapálka.

Jsme rádi, že jsme se mohli zúčastnit pro nás výjimečné události a doufáme, že se nám naskytne příležitost k dalším podobným setkáním.    Břetislava Dixová