Druhá základní škola v Jičíně se sídlem na Husově ulici má za sebou bohatou historii. Byla založena před 135 lety jako učitelský ústav. “Zde v těchto prostorách se na své budoucí povolání připravovali učitelé. Byla to předchůdkyně pedagogických fakult. Odjakživa byla vybavena skvělými pomůckami především pro výuku přírodovědných předmětů, ale také hudby a umění. Kromě toho se ale škola vždy pyšnila také rozsáhlou přírodovědnou zahradou,” uvádí ředitel Roman Mareš.

Ředitelem školy je už osm let. Za jeho působení se podařilo uskutečnit řadu projektů a rekonstrukcí. “Významný byl hlavně rok 2015, kdy se nám podařilo zrekonstruovat takzvanou školičku. To je pavilon dostupný ze dvora, který je určen pro naše nejmenší žáky z prvních a druhých tříd. Dlouhá desetiletí byla školička v nevyhovujícím stavu, ale před šesti lety se ji díky investici našeho zřizovatele, města Jičín, podařilo nejen rekonstruovat, ale taky přistavět. Společně s tím jsme revitalizovali právě školní zahradu, která se stala místem výuky, oddychu a relaxace. Vybudovali jsme venkovní učebnu, hřiště s umělým povrchem a atletickou dvoudráhu,” říká. Na oživení velké školní zahrady navazuje i současná rekonstrukce. “Některá zeleň zůstala původní, v zahradě rostou vzácné dřeviny, některé tu byly dříve než my,” doplňuje Mareš.

V současnosti škola dokončuje rekonstrukci půdních prostor, kde vznikají nové učebny.

Spolu s městem v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) chystala škola projekt už od roku 2017. Realizace projektu odstartovala na přelomu let 2019 a 2020 a loni na jaře se začalo stavět. “Zásadní pro nás bylo navázat na historii školy a vybudovat ve staré budově učitelského ústavu učebny, které odpovídají požadavkům na výuku v 21. století. Projekt byl pečlivě připravován několik let a zapojilo se do něj nejen vedení školy, ale řada našich odborných učitelů i širší pedagogická veřejnost. Chtěli jsme, aby se naši kolegové mohli vyjádřit k tomu, co zamýšlíme,” vysvětluje záměry školy Mareš.

Cena celé rekonstrukce včetně pořízení moderního a drahého vybavení se podle odhadů pohybuje kolem 20 milionů. Už teď je podle ředitele jasné, že kvůli vícepracem a běžným výdajům budou náklady ještě o něco vyšší. Město na projekt dostalo od IROP dotaci, která pokryje přibližně 90 procent nákladů. “Pro město je to obrovská šance, jak využít takhle velkou dotaci pro zkvalitnění výuky,” říká Mareš.

Podmínkou celého projektu bylo také bezbariérově zpřístupnit celou školu. Rekonstrukce se tedy týkala také chodníčků na školní zahradě, po které se nyní mohou pohybovat i lidé se sníženou hybností. Z druhého suterénu až do podkroví nově vede moderní výtah a v každé z nových učeben se počítá s bezbariérovým přístupem do lavice. “V tuto chvíli žádného žáka se sníženou hybností nemáme, ale kdyby měl někdo zájem, budeme připraveni,” vzkazuje budoucím školákům Mareš.

V tuto chvíli jsou kompletně hotové a vybavené učebny fyziky a chemie, do kterých škola pořídila nové pomůcky a techniku. V učebně chemie jsou prostřední lavice vybaveny funkčními dřezy a do učebny škola nechala zabudovat digestoř, která umožní vyučujícím ukazovat dětem i složité pokusy. Zbytek učeben by měl být schopný provozu od září. V novém školním roce se tak žáci mohou těšit na plně vybavenou přírodovědnou laboratoř s mikroskopy napojenými na tablety, na environmentální učebnu s netradičně řešenými lavicemi do kruhů, takzvaná “hnízda”, nebo na notebooky vybavenou učebnu pro výuku jazyků.

Pro děti budou v září nové učebny překvapením. Někteří si stihli na podzim užít alespoň novou chemii a fyziku, zbytek je ale čeká až za několik měsíců. “Zatím si děti a rodiče mohli všimnout pouze opraveného školního dvora, kde jsme položili nový asfalt a vydláždili parkovací místa. Díky rozhodnutí a podpoře zřizovatele mohlo dojít ještě před tím k celkové rekonstrukci kanalizace.” doplňuje Mareš.

Podle ředitele je projekt ojedinělý právě důrazem na nové vybavení technikou, nábytkem a učebními pomůckami. “K vybavení se mohli vyjádřit i pedagogové, co by si přáli a co by chtěli zakoupit v rámci projektu. Ve výběrových řízeních jsou učební pomůcky možná ve výši jeden a půl milionu. Pořizujeme sady mikroskopů s napojením na tablety, model lidského trupu, resuscitační figurínu, tlakoměr, stetoskopy, elektronické stavebnice, model parního stroje, a další pomůcky, které už dnes odpovídají standardu. Nedílnou součástí projektu je i pořízení moderní počítačové a interaktivní techniky do všech pěti nových učeben, říká.

Na učební plány ale rekonstrukce nebude mít vliv. Škola ale plánuje žákům v příštím školním roce opět nabízet přírodovědný seminář se zaměřením na chemii, fyziku nebo biologii. Nové učebny by měly sloužit k rozvoji zájmu žáků o oblast přírodovědy. K tomu může sloužit i zmíněná zahrada jakožto biologická laboratoř. Součástí projektu je i koupení dostačující meteorologické stanice nebo ptačí budky s kamerovým systémem, kde je možné sledovat, jak žije ptactvo na zahradě. “Na jedné budce už kameru máme, není špatné sledovat online přenos hnízdění sýkorky,” směje se ředitel.

ZŠ Husova ale podle Romana Mareše rozhodně není pouze pro děti, které zajímá přírodopis. “Chceme poskytovat všeobecné vzdělání všem bez rozdílu a samozřejmě podpořit prostředky pro žáky, kteří jsou nadaní a zajímají se určitým směrem. Někoho třeba nebaví chemie, může si místo toho zvolit konverzaci v nějakém jazyce nebo výtvarný seminář. Máme žáky nadané ve sportu, tak mohli školu reprezentovat ve sportovních soutěžích. Na naší škole je prostor pro každého,” říká.

Nová technika vyžaduje připravenost ze strany učitelů. Mareš se ale neobává, že by mohli mít s ovládáním problém. “Techniku budou využívat učitelé zabývající se konkrétními předměty. Jsou to lidé, kteří už si sami mohli vyzkoušet, jak se s technikou zachází,” vysvětluje. Škola ale v brzké době chystá školení práce s informačními technologiemi pro všechny pedagogy, aby se rozvíjeli v dovednostech pro distanční výuku.

Přerušení prezenčního vyučování škole pomohlo dokončit stavební práce. “Byli jsme připraveni, že budeme učit a zároveň rekonstruovat, měli jsme domluvené učebny mimo budovu a spolupracovali jsme s dalšími jičínskými školami, kam naši žáci chodili obědvat. Takhle to ale bylo bezpečnější. Staré rčení říká, že všechno zlé je pro něco dobré,” vypráví ředitel.

Návrat dětí do školy byl ale dlouho očekávaný a podle Mareše jej škola zvládla bez problémů. Škola se stihla připravit na rotační výuku i pořízení hygienických pomůcek. Chybí pouze testy, které podle ředitele škole dojdou na konci příštího týdne. “Díky městu se nám podařilo zajistit dostatek testů, ale přesto nám nějaké testy do konce příštího týdne chybí. Naštěstí přišly pokyny z vyšších míst a dostaneme několik desítek testů ze státních hmotných rezerv. a zbytek zase zajistí město,” dodává Roman Mareš.