Tento projekt „Pořízení a stavební úpravy zázemí pro terénní pečovatelskou službu“ je financován Evropsku unií z Národního plánu obnovy.

Hlavním cílem projektu je navýšení kapacity terénní pečovatelské služby a zkvalitnění poskytované péče tak, aby byl co nejvíce podpořen nezávislý život osob z cílových skupin v jejich přirozeném prostředí.

Realizací projektu dojde k zajištění kvalitního a vyhovujícího zázemí pro poskytování terénní pečovatelské služby, ke snížení nákladů na provoz a bude zajištěno dlouhodobé a udržitelné poskytování sociálních služeb včetně plánovaného navýšení kapacity.

V novém zázemí pečovatelské služby bude díky dostatečnému prostoru zřízeno hygienické centrum pro klienty, kde bude poskytována služba asistovaného mytí (2 prostorné sprchy, 1 velká masážní vana). Tato služba bude určena pro klienty, kteří nemají možnost osobní hygieny v místě svého bydliště. Mimo služby asistovaného mytí bude možné poskytnout klientům také pedikúru, manikúru, případně kadeřnické služby a zprostředkovat jim tak příjemný zážitek.

Charita věří, že se jim vše podaří v daném termínu otevřít a zahájí tak novou etapu Charitní pečovatelské služby.