Po zpevnění komunikace k Lískovicím, které proběhlo letos v dubnu, se zastupitelé Šaplavy zavázali obnovit také část historické aleje, která ji po desetiletí lemovala.

„Chtěli jsme, aby i nová alej vhodně doplňovala charakter kulturní zemědělské krajiny v okolí a kombinovala odrůdy stromů pouze původní, pro východní Čechy typické. Pro výsadbu jsme tak použili osm desítek stromů typu třešně Karešovka, slivoně Katynka, hrušně Konference nebo jabloně Holovouský malináč, tedy historické odrůdy, které po léta v této oblasti vyrůstaly," řekl starosta Šaplavy František Šafka. Na výsadbě se podíleli místní občané, kterým při práci pomohli dobrovolníci z řad zaměstnanců pražské pobočky T-Mobile i profesionální zahradníci.

Česká města a obce s podporou Nadace ČEZ obnovují či nově vysazují stromořadí od roku 2011. Díky neustávajícímu zájmu žadatelů o grant se již podařilo vysadit přes dvě stovky alejí a letos k nim přibývají desítky dalších. „Obnova aleje mezi Šaplavou a Lískovicemi byla realizována s důrazem na zachování důležité sítě krajinných prvků a udržení její historické, estetické i funkční hodnoty. Těchto hodnot si stejně jako zapojení široké veřejnosti do projektu dlouhodobě velmi vážíme a jsme proto moc rádi, že jsme zelený projekt Šaplavě pomohli uskutečnit," uvedla ředitelka Nadace ČEZ Michaela Žemličková.

Pozitivní vliv stromů se dotýká mnoha oblastí lidského života. Správně umístěná zeleň snižuje negativní důsledky urbanizovaného prostředí například svou schopností zvyšovat vlhkost vzduchu, tlumit výkyvy teploty i nežádoucí proudění vzduchu. Je významným producentem kyslíku a částečně také ovzduší zbavuje škodlivých plynů. Snižuje prašnost i hluk a plní důležitou estetickou funkci. (tz)