V letošním roce lákal návštěvníky do oblasti nový image katalog, vydaný celkem v šesti jazykových mutacích (ČJ, AJ, NJ, NL, PL a RJ). Na všech veletrzích a prezentačních akcích je region propagován formou katalogu Dovolená, který přináší ucelenou základní informaci o Českém ráji a jeho TOP nabídce (ve čtyřech jazykových mutacích) a zároveň nabízí regionální přehlídku kvalitních ubytovacích zařízení a dalších služeb v cestovním ruchu. Oba tyto materiály byly návštěvníky díky této komplexnosti a ucelenosti velmi žádané. Z tohoto důvodu se v letošním roce chystá další vydání katalogu Dovolená.

Všeobecně nejvíce dotazů, stejně jako v předchozích letech, směřovalo k pěší a cykloturistice, nabídce pro rodiny s dětmi, dostupnosti skalních měst,  hradů a zámků, tradičně velmi žádané jsou mapy regionu. Ze strany tuzemských návštěvníků byl rovněž velký zájem mj. o akce konané v regionu a z řad zahraničních turistů zaznívaly dotazy i na jednotlivé produktové nabídky, mezi které patří např. produkt „Po stopách Albrechta z Valdštejna", „Regionální produkt Český ráj" a další.

SČR spolupracuje na propagaci regionu také s pobočkami ČCCR – CzechTourism v zahraničí. Od začátku roku byly regionální propagační materiály distribuovány na zahraniční zastoupení v Berlíně, Frankfurtu, Vídni, Bratislavě a Varšavě.

Sdružení Český ráj se věnuje i propagaci regionu také v médiích. Ve spolupráci s Královéhradeckým krajem jsou připravovány pozvánky do regionu v časopisech Welcome to Prague a Cesty městy.

Představení Italům

Ve dnech 19. až 24. května zorganizovalo Sdružení Český ráj – ve spolupráci s partnery a zahraničním zastoupením ČCCR Czechtourism v Miláně – několikadenní presstrip pro dva italské žurnalisty pracující pro časopis EV-Magazine.

EV-Magazine je prestižní dvouměsíčník o přírodě a cestování, který vychází v italsko-anglické jazykové mutaci v tištěné i elektronické podobě. Je distribuován pro turistické kanceláře, sdružení a instituce cestovního ruchu, také na více než 500 hotelů, do golfových klubů, významných italských firem i do VIP salonků italských letišť.

Program pro oba novináře byl sestaven tak, aby jim během poměrně krátkého pobytu bylo představeno co možná nejvíce ze široké nabídky regionu. Každý den zavítali do jiné oblasti Českého ráje, navštívili hrady, zámky, muzea a galerie, skalní města. Měli možnost účastnit se Valdštejnských slavností v Jičíně, tradiční výroby granátových šperků a sklářského řemesla a v neposlední řadě si vyzkoušeli horolezecký výstup na Suché skály.

Podle slov jednoho ze zúčastněných, Mirka Sotgiu, byli ohromeni a překvapeni krásou a rozmanitostí krajiny Českého ráje, vstřícností a rozsahem znalostí jejich průvodců o prezentované nabídce a skutečností, jak velký počet zajímavostí a atraktivit je soustředěn na poměrně malé ploše. Nejen z tohoto důvodu bude reportáži o regionu Český ráj věnováno na 30 stran, a to s největší pravděpodobností v lednovém čísle časopisu EV-Magazine 2013.

Pestré aktivity

„Český ráj je opravdový ráj pro cestovatele. Na jednom místě jsou k dispozici outdoorové aktivity, nabídky pro cyklistiku, horolezectví či pěší turistiku. Velkým překvapením byla pro mě středověká historie místa. Italský turista má rád historii a tradici, což nejlépe pozná právě na památkách," shrnul novinář Mirko Sotgiu. Jak dodal, italský turista je rád součástí nějakého většího dění, nadšen proto byl z Valdštejnských slavností, ale také se rád dobře nají, což ocenil v historických kulisách krčmy v Dětenicích.

Novináři z Itálie obdivovali i kvalitní informační systém pro pěší turisty, například systém značení tras, mapové podklady a informační materiály, za velmi důležité považují ještě další zlepšení prezentace Českého ráje mimo hranice České republiky, protože je to úchvatný kout Evropy, o kterém někde vůbec nevědí. „Z České republiky naši krajané znají převážně jen Prahu, měli by ale zamířit i do Českého ráje," doplnil Sotgiu.

Lucie Rakoušová, Hana Ledabylová

Rozšíření spolupráce s městem Jičín

Sdružení Český ráj ve spolupráci s městem Jičín připravují záměr zřízení odloučeného pracoviště sdružení v Jičíně.

Cílem je provázání aktivit SČR a města Jičín v oblasti cestovního ruchu. „Mezi společné aktivity patří například propagace turistické nabídky, rozvoj turistické infrastruktury a internetová prezentace. Významný je i efekt zkvalitnění vzájemné komunikace se subjekty působícími v oblasti Jičínska a s městem jako významným členem našeho sdružení," vysvětluje Jiří Lukeš, ředitel Sdružení Český ráj.

Ke zřízení pracoviště by mělo dojít v září 2012 u příležitosti festivalu Jičín – město pohádky. V průběhu letních měsíců se budou řešit organizační a provozní podmínky.

Pozvánka

Sdružení Český ráj a město Jičín si vás při této příležitosti dovolují pozvat na společnou tiskovou konferenci, která se uskuteční ve čtvrtek 28. června od 9 hodin v salonku Porotního sálu Valdštejnského zámku v Jičíně.  Kromě výše uvedeného záměru zde bude prezentována turistická nabídka a aktuální aktivity a záměry obou partnerů na nadcházející turistickou sezonu.   (sčr)

Cyklojízda bez bariér startuje

Účelem cyklojízdy je mapování bariér na stávajících značených cyklotrasách v koridoru řeky Jizery. Mapování zajistí Jan Strcula z občanského sdružení Sportem proti bariérám – Český ráj, které je zároveň zpracovatelem studie Český ráj bez bariér. Dalším cílem je setkávání s partnery a zástupci obcí a podnikatelů v koridoru řeky k tématu dalšího rozvoje projektu a související turistické nabídky.

Cyklojízda odstartovala  v pondělí  v 9 hodin v Jizerských horách (Jizerka, parkoviště Na Mořině) a pokračuje po cyklotrasách č. 22, 4170, 14, 223 a 241 až k soutoku s Labem v Lázních Toušeň, kde by měla skončit ve středu 27. června ve 12 hodin.

Na cestě bylo připraveno několik míst pro setkání s novináři. Jsou to:
- Roprachtice, rozhledna U Borovice,  zhruba v době 11.30 – 12. hodin;
- Líšný, Obecní úřad, fotopoint – nový úsek cyklostezky, zhruba 17.00 – 17.30 hodin;
- Malá Skála, Žlutá plovárna, tisková konference k cyklojízdě a projektu GW Jizera, úterý 26. června od 9. hodin;
- Lázně Toušeň, soutok s Labem, napojení na Labskou stezku, středa, 27. června, zhruba 11.00 – 12.00 hodin.

Zástupci médií budou informováni o průběhu a cílech cyklojízdy, rozvoji projektu a probíhajících projekčních a stavebních pracích v koridoru řeky.

V loňském roce byla zahájena realizace projektu Greenway Jizera v úseku Dolánky – Líšný. Byla podepsána smlouva s poskytovatelem dotace a vybranou stavební firmou. V březnu byly zahájeny vlastní stavební práce v úseku Líšný – Malá Skála (etapa M). Zahájena byla také stavba v úseku Rakousy – Loužek (etapa D). Celý projekt má být dokončen v roce 2013.   (tz)