„Cílem projektu, na kterém se pracovalo od října 2018 do října 2023, bylo motivovat turisty k návštěvě vybraných míst se společným historickým prvkem, Valdštejnskou architekturou, a to prostřednictvím památkové obnovy a zpřístupnění významných kulturních objektů a zařazením a propagací dalších kulturních památek do společné trasy. Na české straně se jednalo především o zpřístupnění návštěvnické expozice ve zrekonstruovaných prostorách Valdštejnské lodžie," popisuje Radmila Vávrová, vedoucí Oddělení dotací MěÚ Jičín a doplňuje, že město získalo na projekt dotaci z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Partnerem města Jičína na polské straně byla Nadace zámku Gorzanow.

Slavnostní otevření Theatronu ve Valdštejnské lodžii
VIDEO: Nová éra Lodžie začala požárním poplachem. Stačilo ale otevřít okna

Lodžie se stala jedním z bodů na trase propojující památky, které pro Valdštejna projektovali nebo se na nich podíleli významní Valdštejnovi architekti a dnes jsou tyto stavby prohlášeny kulturními památkami, tedy hodnotným kulturním dědictvím. Jedná se o zámek Humprecht, Valdštejnskou lodžii a Státní zámek Náchod na české straně a zámek Gorzanow a Muzeum Klodsko na polské straně. Při poznávání staveb, které po sobě zanechali architekti Giovanni Pieroni a Carlo Lurago, lze využít i mobilní herní aplikaci Skryté příběhy, kde lze zatím najít animované průvodce po památkách na české straně. V nejbližší době k nim přibydou i zbylé dvě památky na polské straně.

Do ruiny se vrátil život

„Celý tento projekt po všech stránkách byl nesmírně náročný, přeci jenom jím vracíme do života část domu, která byla naprostou ruinou. Nicméně nešlo jenom o samotnou stavbu, projekt doplnilo několik velmi dobrých věcí, které dále zatraktivní Jičín a trávení času v něm. Chtěl bych poděkovat všem, kteří ke zdárnému konci projektu přispěli,“ říká místostarosta Petr Hamáček.

lodžie
Jičín má šanci snížit náklady na opravu lodžie

Podle Radmily Vávrové k návštěvě míst kromě informačních letáků s mobilní aplikací motivuje cestovatele i Cestoknížka, kterou v podobě průvodce lze na těchto místech zdarma získat. Stejně jako pohlednici a opatřit si ji razítkem. U každé z památek je rovněž umístěna tabule s plakátem informujícím o historii památky a jejím propojení v rámci projektu.

Ke slavnostnímu otevření multifunkčního sálu, ke kterému došlo na konci října 2023, bylo vydáno speciální vydání Valdštejnského zpravodaje informující o rekonstrukci prostor Valdštejnské lodžie. Kromě prohlídky zrekonstruovaných prostor Valdštejnské lodžie na návštěvníky čeká vizuální zážitek z animované expozice, která je vytvořena ve dvojjazyčné verzi. Pozvání na Cestu Valdštejnských architektů můžete přijmout i na kanále YouTube.

Zdroj: Youtube

Stejný zážitek je k vidění i na polském zámku Gorzanow. „Zde bohužel rekonstrukce prostor informačního centra zůstala nedokončena. Přestože zde stále probíhají stavební, rekonstrukční a restaurátorské práce, návštěvníci již mohou vidět část paláce s krásně zrestaurovaným dřevěným dvorským divadlem," uvádí Radmila Vávrová. Zámek Gorzanow, který je od roku 2012 ve vlastnictví Nadace, tvoří jeden z nejvzácnějších a největších komplexů historických památek v oblasti Kladské kotliny a nabízí přímo v prostorách zámku i ubytování ve třinácti v historickém duchu vybavených pokojích.

Termín dokončení se dvakrát prodlužoval

Přestože na polské straně nebyly některé aktivity zcela dokončené, projekt byl ke konci října 2023 zdárně ukončený. „Termín ukončení byl dvakrát prodlužován. Poprvé z důvodu problémů souvisejících s dokončením stavebních prací ve Valdštejnské lodžii. Podruhé s převzetím závazků za polského partnera českou stranou, kdy po dohodě obou stran a s podporou Řídícího orgánu dokončilo město Jičín některé aktivity nezbytné pro fungování celého projektu," popisuje Radmila Vávrová i některé peripetie, které se projektu nevyhnuly.

Informovala také, že město Jičín nyní obdrželo závěrečnou zprávu o realizaci s poslední žádostí o platbu. Připsáním zbylé části dotace na účet města bude projekt fyzicky ukončen a přechází do fáze udržitelnosti. Během té doby provoz areálu bude zajišťovat Valdštejnské imaginárium, z.ú., který byl vybrán v rámci otevřeného nadlimitního řízení, které město Jičín v lednu 2023 vyhlásilo. Smlouvu o výpůjčce areálu Valdštejnské lodžie odsouhlasil i Řídící orgán.

Celková výše vyplacené dotace pro tento projekt pro město Jičín činí 613 617,61 EUR (včetně dotace ze státního rozpočtu), což představuje výši dotace pro českou stranu dle vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Veřejnosti se nový theatron ukázal poprvé 7. června při slavnostním prvním představení Divadla Líšeň.
Firma musí Jičínu zaplatit téměř milion pokutu za prodlení na stavbě v Lodžii

Vedení města věří, že dokončením projektu dojde nejen ke zvýšení návštěvnosti všech kulturních památek zapojených do projektu, což bude například ve Valdštejnské lodžii monitorováno pomocí instalace dvou elektronických sčítačů, ale i ke zvýšení povědomí o místě, kde obyvatelé žijí. Aktivity projektu by měly přispět k přeshraniční integraci a posílit vazby mezi Polskem a Českou republikou. Potenciál projektu lze spatřovat v přínosu oboustranných výhod a podpoře udržitelného rozvoje obou přeshraničních regionů.