Jeho hlavní myšlenkou je propojení Hořic jako města kamenné krásy s městem žulového srdce Polska Strzegomem sítí turistických okruhů zaměřených na kulturní a přírodní památky, spojené s tématem kamene.

Součástí záměru je pak komplexní rekonstrukce muzea v Hořicích, které by mělo návštěvníkům nabídnout nejen aktivity v rámci uvedeného projektu, ale zejména pokrýt místní potřeby muzea spojené především s rozšířením výstavních prostor, lapidária a vybavením moderními prvky včetně audio-video techniky.

Náklady na obou stranách hranice by neměly překročit dva milióny eur, tedy zhruba 54 milionů korun. Rekonstrukce městského muzea v Hořicích vyjde přes 800 tisíc eur, to je asi 22 miliónů korun. Příspěvek z evropských fondů pokryje maximálně 85 % celkových nákladů a dalších 5% by mělo jít z rozpočtu ČR.

Autorem architektonicko dispozičního řešení a idey obnovy je architekt Martin Pour, zpracovatelem dokumentace je Ateliér Ing.arch. Jiří Zídka Hradec Králové.

Projektovými partnery jsou kromě Hořic a zmíněné Strzegomi i dvě další polská města, Świdnica a Dobromierz. Na české straně je druhým partnerem Podzvičinsko z. s., které bude realizovat většinu aktivit spojených s označením turistických okruhů. 

„Projekt výrazně zvýší možnosti a atraktivitu hořického muzea, dojde k nutným stavebně-technickým úpravám, rozšíří se expoziční prostory a dojde k vybavení potřebným mobiliářem a moderními multimediálními prvky," řekl místostarosta Martin Pour.

Obdobné budou investice v polské Strzegomi, kde bude vybaven česko-polský multimediální sál a vznikne i venkovní prostor pro výstavu soch. Projekt tak otevírá další možnosti příhraniční spolupráce v oblasti prezentace sochařství a kamenictví. Rozhodnutí o přidělení dotace by se měli Hořičtí dozvědět v listopadu.

„Pokud nám budou peníze přiděleny, na jaře bychom chtěli soutěžit o dodavatele zakázky a v polovině roku 2017 investici zahájit," doplnil Martin Pour. (s využitím webových stránek Hořic).