„Cesta bude spojovat dvě města s kamenickou tradicí. Zatímco u nás se těží pískovec, na polské straně je to žula. I ve Strzegomi je škola zaměřená na zpracování kamene, umělecký obor tu ovšem není," říká starosta města Aleš Svoboda. Cesta provede turisty po poznávacích okruzích, které již existují a mají přímou souvislost s kamenem. Vedle Kuksu to jsou například lomy, sochy a další památky nebo zajímavá místa s tématikou kamene. Trasa začíná v hořickém muzeu, kde se návštěvníci seznámí s tématem a podrobnostmi. 

Muzeum by mělo projít výraznou rekonstrukcí, mělo by být bezbarierově přístupné a významná změna by měla proběhnout i na dvoře, kde by mělo být umístěno lapidárium soch. Po Hořicích provedou turisty dva poznávací okruhy a v podobném duchu je trasa zakončena v polské Strzegomi.

Účelem plánované Cesty kamene je rozvoj cestovního ruchu, čili nejen upozornit na kamenné zajímavosti, ale po obou stranách hranice docílit toho, aby návštěvníci regionem pouze neprojížděli, ale zdrželi se tu delší dobu.

„Se zahájením realizace projektu Cesta kamene se počítá na přelomu roku 2016/2017. Celý projekt by měl stát zhruba padesát milionů korun, přičemž investice v Hořicích má být okolo 26 milionů korun. Podle našich zjištění nebude možné čerpat prostředky na tento záměr z jiných dotačních titulů," říká k projektu starosta.

Přípravy

Ve fázi příprav je i stavba odbavovací budovy na autobusovém nádraží, které je v provozu již mnoho let, ale stále není dokončeno. „Současný stav je poměrně nedůstojný. Chybí tu zázemí pro cestující. V nové budově by měla být čekárna, WC a také místo, kde by bylo možné uložit kolo," říká starosta Svoboda. Na tuto stavbu, stejně jako na vybudování lávky, překlenující silnici mezi městem a Libonicemi, nebo rekonstrukci sociálních bytů hodlá město získat dotaci. Každý z těchto projektů se pohybuje v částce okolo pěti milionů a město by je rádo čerpalo přes MaS Podchlumí. Záměr je zatím v přípravné fázi projektů a všech potřebných náležitostí tak, aby město mohlo svou žádostí okamžitě zareagovat po zveřejnění výzvy, patrně letos na podzim.

Zajímalo nás, kde budou již výše zmiňované sociální byty. „Město je vlastníkem domu v ulici Pod Lipou, v němž jsou čtyři, momentálně prázdné byty vyžadující rekonstrukci. Měly by sloužit jako startovací bydlení nebo lidem, kteří se ocitnou v nějaké tíživé situaci. Rozhodně se zde nepočítá s dlouhodobými nájmy," říká starosta.

Další plánovanou akcí, která již vstoupila ve všeobecnou známost, je vybudování stezky pro cyklisty a chodce mezi částí Hořic Hrachovcem a Chodovicemi. Sloužit by měla chodcům, cyklistům i bruslařům. Také zde se počítá s dotací, žádost zatím není podána.

Městský úřad navštívil v minulém týdnu hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc. Řeč byla o další investici, tentokrát do budovy hasičské zbrojnice.

Staré garáže již nevyhovují současným parametrům ani normám, takže místo čtyř současných by měly být postaveny tři nové. Nad nimi pak hasičům vznikne nové zázemí. Stavba bude financována ze tří zdrojů. Z předpokládané investice 9 miliónů zaplatí polovinu generální ředitelství HZS, o druhou polovinu se pak podělí kraj (3 mil.) a město.

Otakarova ulice už letos

Velmi náročná bude rekonstrukce Otakarovy ulice. Začít by měla letos, práce se však protáhnou minimálně do roku příštího. Týká se inženýrských sítí, čili rozvodu vody, kanalizace, plynu, veřejného osvětlení, metropolitní sítě a samozřejmě povrchu vozovky. Jakýmsi bonusem je skutečnost, že nové rozvody umožní zavedení plynu dál do ulice Švestkové.
Spoluinvestorem bude v tomto případě VOSa.s. Jičín.

Těšit se mohou také zaměstnanci a žáci ZŠ a MŠ Na Daliborce. Na letošek je naplánovaná první etapa rekonstrukce letitého sociálního zařízení v pravé části budovy, kde město momentálně vybírá dodavatele. Pracovat se bude tak, aby nebyla narušena výuka, tedy o prázdninách.

Ale abychom nezůstali jen u investic. Nedávno se v Koruně uskutečnil již druhý Spolkový večer, na němž vystoupily pěvecké sbory Ratibor a Vesna, Hořický komorní orchestr, loutkářský soubor Zvonek, divadelní soubor J.K.Tyl a hudební spolek Dalibor. Starosta Aleš Svoboda plánuje setkání se zástupci spolků, které ve městě působí, aby společně zhodnotili, zda jsou společná vystoupení přínosem a zda z těchto setkání vznikne tradice.  

Jindra Váchová