Zakázku Ředitelství silnic a dálnic ČR za 26 milionů bez DPH realizovala firma Colas.

Odstranění špatného technického stavu vozovky I/16 bylo zahájeno v červenci s termínem dokončení 16. prosince. Došlo zde k výměně asfaltových vrstev, sjednocení šířky komunikace, obnově značení, výměně svodidel, úpravě krajnic a odtokových poměrů. Opraveny byly i dva silniční propustky. Úsek byl renovován po etapách od začátku obce Kumburský Újezd až po novopackou křižovatku ulic Pražská, V Aleji a U Studénky.

„Zdržely nás vícepráce, museli jsme sanovat více spodního podloží, přesto zakázku předáme s předstihem, a to do 2. prosince,“ slibuje stavbyvedoucí.

I pětatřicítka je volná

Do konce týdne bude bez omezení zprovozněn opravený úsek komunikace I/35 v Ostroměři, tedy na hlavním tahu z Jičína do Hradce Králové. Tady budou práce na výměně konstrukce vozovky pokračovat v příštím roce dalšími etapami.

Na pětatřicítce musí řidiči počítat v příštím roce ještě s dalším omezením. Na opravu čeká most na obchvatu Hořic. Podle statiků je v nevyhovujícím stavu. „Probíhá příprava staveniště a objízdné trasy. Po objížďce budou řidiči jezdit zřejmě až v příštím roce,“ říká k investici za 270 milionů Miroslav Gregor z krajského ředitelství silnic a dálnic.

Gregor připomíná náročnost stavby, kdy most musí být snesen a teprve potom bude zahájena stavba nového, který by měl vyhovovat i elektrifikaci železnice.

Pro Jičín je důležitou akcí stavba nové komunikace směrem na Lomnici a Semily. Realizací přeložky silnice II/286 dojde ke snížení intenzit dopravy v severní části Jičína a na průtahu Valdic. Zlepší se také hluková a imisní situace.

Severovýchodní obchvat města dlouhý 3,5 kilometru povede od robouské kruhové křižovatky, obklíčí Valdštejnskou lodžii a vyústí těsně za hranicemi Valdic na silnici II/286 kruhovou křižovatkou. Stavba za dvě stě milionů byla zahájena, dokončení je plánováno na rok 2021. U Robous bude navíc vybudován podchod s navázáním na cyklostezku. Součástí stavby bude rovněž výstavba mostního objektu. Konkrétně se jedná o nadjezd přes stávající silnici III/2861 přes Studeňany. „Projekt prvotně počítal s křížením silnic, později bylo navrženo umístění mostního tělesa, což je pro bezpečnost dopravy ideální řešení,“ říká k úpravě Martin Duczynski z odboru dopravy. Město připravovalo stavbu patnáct let.