„Na jaře letošního roku jsme byli osloveni zastoupením České centrály cestovního ruchu CzechTourism v Bratislavě ohledně spolupráce při koordinaci několikadenního presstripu pro novináře ze Slovenska, jehož smyslem bylo představit základní nabídku a krásy našeho regionu," uvedla Lucie Rakoušová ze Sdružení Český ráj. „Zároveň jsme byli požádáni i zastoupením ČCCR CzechTourism v Praze v souvislosti s kampaní Česko – země strhujících příběhů o organizaci dalšího presstripu, tentokráte pro české novináře," dodává Rakoušová.

Novinářům ze Slovenska byla představena hlavní nabídka regionu (hrady – snímek je od hradu Kost, zámky a další turistické cíle, lidová architektura, skalní města, aktivní turistika) a čeští novináři byli seznámeni s nabídkou v duchu „filmové turistiky"; putovalo se po místech natáčení nejznámějších a nejoblíbenějších českých i zahraničních filmů a pohádek.

„Novináři byli z nabídky regionu nadšeni a zůstáváme s nimi i nadále ve spojení. O výstupech presstripu v podobě článků o Českém ráji v tištěných či elektronických médiích budeme informovat," shrnuje Lucie Rakoušová.


Do budoucna chystá Sdružení Český ráj další tematické presstripy, poznávací cesty a fóra cestovního ruchu určené pro novináře, podnikatele v cestovním ruchu i odbornou veřejnost a další partnery z regionu. Cílem těchto aktivit bude zaměřit se právě na jednotlivé tematické nabídky, jako je zmiňovaná filmová či bezbariérová turistika a více je rozšířit do povědomí návštěvníků regionu, kteří by za ní mohli cíleně jezdit. Tyto aktivity budou součástí realizace nového projektu „Český ráj – nové trendy v cestovním ruchu", který je spolufinancován prostředky EU.   SČR