V sobotu 14. dubna jsme se sešli na návsi, rozdali si pytle a rukavice a vyrazili do akce. I když množství sesbíraného odpadu bylo menší než v loňském roce, stejně ho bylo spousta. Všech 30 dobrovolníků pilně pracovalo a po třech hodinách bylo hotovo.

Děkujeme všem dobrovolníkům za to, že obětovali tři hodiny svého času pro dobrou věc.

Zastupitelstvo obce Češov