Přímo v centru firmy byla v rámci akce Česká květnice instalována výstava lučního kvítí a bylinek. Provázela tu Zdena Nikodémová, spoluautorka knihy Jak vypěstovat květnatou louku.

Planta Naturalis
1. května 1993 vznikla společnost Planta naturalis, specializovaná na pěstování osiv a sadby přírodních rostlin a produkci sušených léčivých bylin. Dvojice nadšenců – inženýři Bohumil Bradna a Zdena Nikodémová – začínala v Sobotce na několika arech půdy, kde pěstovali 30 druhů rostlin, nyní obhospodařují 30 hektarů půdy u Markvartic a pěstují více než 2500 druhů rostlin.

„Našim hlavním cílem je pěstování přírodních rostlin, z nichž se zakládají květnaté louky. To je zvláštní porost. Louka je sice složená z planých rostlin, na druhou stranu ji vyhovuje, že se o ni člověk stará sečením," vysvětluje zapálená odbornice. Doporučuje ze stabilizačního hlediska sekat louku v různých termínech. Na loukách je totiž spousta larev hmyzu, nabízejí úkryt drobnější zvěři pro vyvedení mladých.

Zajímá nás, proč je letos na loukách málo kopretin, hvozdíků. „Letošní rok byl teplotně příznivý pro rozvoj trav, které narostly veliké. To sebou nese druhou věc, že luční květiny nemají potenciál rychlého růstu a tráva je přeroste. Proto nejsou letošní louky tak pestré."

Probíráme se lučními bylinami – zvonkem, pryžcem, jestřábníkem, pampeliškou, voníme k mateřídoušce. Pozastavujeme se nad některými, které z našich běžných luk a mezí zcela vymizely.

Dostáváme se k léčivým bylinám. „Některých rostlin je v přírodě už tak málo, že sbírat je by byla škoda," upozorňuje nás Nikodémová. Má na mysli například arniku.

Léčivky

„Představitelem léčivých bylin je máta peprná, meduňka, ale i pelyněk, yzop, třezalka, dobromysl, heřmánek a mateřídouška," popisuje naše průvodkyně a ještě vypichuje merlík všedobr, který účinným způsobem pomáhá hojení ran.

Všechny tyto rostliny najdete na polích firmy, kde se nachází kolem 1200 druhů rostlin české flóry, z léčivek 150 druhů. Další část tvoří rostliny okrasné a z jiných části světa (1200), které se zcela přizpůsobily zdejšímu klimatu.

„Vzhledem k tomu, že tyto rostliny zde pěstujeme, tak si je mohou zákazníci od nás odnést. Rozdíl je v tom, že je zákazníkovi vyrýváme přímo na poli, takže jsou o dost větší a objemnější," poukazuje a doporučuje prohlídku pěstebních luk.

Právě nyní je to nádherný pestrobarevný a voňavý porost, uvítají vás tu každý den včetně víkendu.