V Železnici jde o most v méně frekventované Nádražní ulici. „Upozorňovali jsme kraj, že most i silnice jsou v zoufalém stavu, takže bych byla ráda, aby se opravy uskutečnily současně,“ říká starostka Dana Kracíková.

„K mostu Železnice je zpracovaný hydrotechnický posudek a připravujeme výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace,“ doplňuje mluvčí kraje Michal Friček. Oprava se tak nejdříve uskuteční v příštím roce.

Ilustrační foto
V kraji je první případ koronaviru

Rekapitulace
V roce 2019 kraj opravil za téměř 40 milionů mosty v Myštěvsi, Smiřicích, Jetřichově, Jičíněvsi, Říčkách v Orlických horách, Novém Městě nad Metují a na Černé Skále. Z roku 2018 do loňska přecházela trojice mostů, jejichž stavby vyšly celkem na necelých 90 milionů korun. Jednalo o svinarský most v Hradci Králové a dva mosty v Pamětníku.

Obci Čermnou nad Orlicí protíná okresní silnice, vybudovaná v roce 1905, sto patnáct let bude i mostu přes Tichou Orlici v místní části Číčová. I ten je podle loňského průzkumu v havarijním stavu a nesmí přes něho těžká technika. „Je před spadnutím. S krajem tento problém s nosností řešíme. Je zpracována projektová dokumentace, dořešil se i požadavek vlastníka sousedního pozemku,“ informuje nás o aktuální situaci starosta obce David Joska. Trochu netypické je, že po rekonstrukci, ke které dojde zřejmě v příštím roce, by měl most i komunikace přejít do vlastnictví obce. „Byl tím vyřešen mimo jiné i požadavek vlastníka okolních pozemků, kdy obec bude mít možnost omezení tonáže nad 3,5 tuny, komunikace se stane komunikací místní,“ vysvětluje David Joska s tím, že pro vozidla záchranného systému má být opravený most v případně ohrožení průjezdný. Stavba bude hrazena z rozpočtu pardubického a královéhradeckého kraje. Silnice je totiž spojnicí z pardubického kraje směrem na Kostelec a využívají ji především lidé dojíždějící za prací. Most má být během opravy průchozí pro chodce, maminky s kočárky a cyklisty. Automobilová doprava bude v době výstavby svedena přes místní část Malá Čermná.

Správa silnic provádí minimálně jednou ročně prohlídku všech mostů, u horších stavů se opakuje 2 x ročně. „Provádí se vizuální kontrola a ověřuje se změna stavu od posledního šetření. Hlavní prohlídky realizujeme dodavatelsky,“ vysvětluje hlavní inspektor správy silnic Jiří Dvořák.

Ilustrační foto.
Koronavirus: Lidé s dovolenými zatím vyčkávají

Kraj v minulém roce provedl 186 hlavních a šest mimořádných mostních prohlídek. U devíti mostů je nutné zpracovat statický propočet zatížitelnosti, u stejného počtu provést diagnostický průzkum. Na zpracování dokumentace pro rekonstrukce nebo opravy čeká 58 mostů.

Letos kraj investuje do opravy mostů téměř 80 milionů. Na renovaci čeká historické přemostění na silnici druhé třídy v Hostinném na Trutnovsku, oprava mostu bude zahájena na silnici II. třídy 285 u Jaroměře, v Říčkách a v Lanžově. Dokončena bude stavba nového mostu na přeložce 286 Robousy - Těšín.

Kraj dbá o stav svých mostů. V havarijním stavu má pouze dva.
Silniční most v Číčové je v havarijním stavu