Samostatný objekt má mateřská škola, ke které přiléhá národní škola s prvním stupněm, druhý stupeň bychom našli v budově zámku. Jak tomu bylo dříve?

Nejprve děti chodily do Hněvčevsi. Pak položil základy vyučování v Cerekvici Jiří Brown v roce 1803, který chtěl, aby kaplan děti v zimních měsících vzdělával v místnosti na zámku. To fungovalo zhruba třicet let, nový majitel objektu pak ale odmítl prostory půjčovat a mládež začala své kroky opětovně směřovat do Hněvčevsi.

Škola byla v Cerekvici otevřena v roce 1862. Zásluhu na tom nesl zdejší rodák Štěpán Langer, který těmto účelům věnoval svůj dům. Škola měla jen jednu třídu se sedmdesáti žáky, o deset let později se přidružily Třebovětice a otevřela se nová třída. Z pozdější historie je významný rok 1935, v němž vyhořel zdejší zámek.

Obec jej koupila, nechala opravit a přejmenovala ho na Masarykův dům, v němž od té doby sídlila měšťanská škola, obecní úřad, knihovna, četníci a pošta. O tři roky déle měl ústav sedm tříd, v dnešní době jich je devět.
I počet žáků se změnil, budoucnost si tu již částečně formuje 142 školáků. Zdejší instituce má pro ně širokou nabídku volnočasových aktivit. Sportovci se mohou vyřádit při florbalu, míčových hrách či aerobiku, ostatní ocení některou z her na hudební nástroje, lekce anglického jazyka, kroužek dovedných rukou, recitační hodiny nebo pro život velmi praktickou zdravovědu. Nechybí výtvarné a dramatické lekce.


Mateřská škola


Mateřská škola, obdobně jako jinde, trpí nízkou kapacitou, která není schopna vyhovět poptávce. Problém by měla vyřešit úprava podkrovního prostoru, jenž přinese dvanáct míst. Nová třída bude v provozu od dalšího kalendářního roku. S nárůstem předškoláků by mohlo jít v budoucnu ruku v ruce zvýšení počtu dětí školou povinných.

Současná cifra 142 dětí má dopad na financování zdejší devítiletky, která už všeobecně známé utahování opasků také pocítila. Poznat současnost školy a zavzpomínat na svá studentská léta můžete u příležitosti oslav výročí založení zdejší instituce již v sobotu.