Ta je ze 3. října 1357, kdy se stal farářem v obci Ples u Jaroměře Vicemil z Cerekvice. Majitelé Cerekvice se střídali, ale zachovala se pouze některá jména. V novodobější historii bylo významnou událostí, když zde v březnu 1882 začaly jezdit vlaky na trati Hradec Králové – Ostroměř a zde byla stanice Cerekvice – Třebovětice (dnes Třebovětice). Velkostatek Cerekvice se roku 1887 stal majetkem císařského rodinného fondu a byl připojen k velkostatku Smiřice. Po roce 1918 převzal tyto velkostatky československý stát. V květnu 1889 vyhořel cerekvický pivovar, který byl založen již za Zárubů z Hustířan. Nebyl obnoven a nahradil ho sklad smiřického piva. Protože ve Smiřicích byl cukrovar, byl nedlouho po spojení statků zrušen i zdejší cukrovar.

Škola

Zřízení školy mělo vliv na rozvoj kulturního a společenského života v obci. V roce 1873 byla založena Jednota divadelních ochotníků, na jejichž bohaté divadelní činnosti se podíleli i ochotníci z Třebovětic. V roce 1902 zde vznikl Sbor dobrovolných hasičů. Okresní správní komise zřídila v únoru 1921 v přízemí levého křídla cerekvického zámku okresní chorobinec pro 36 chovanců. Při ústavu byla r. 1924 otevřena dětská opatrovna a poradna pro matky a děti. Měšťanská škola v Cerekvici vznikla roku 1921. Když v únoru 1935 vyhořel zdejší zámek, koupila ho obec a nechala ho opravit podle projektu stavitele Františka Krušiny z Bílé Třemešné. Budova byla přejmenována na Masarykův dům a byla zde umístěna měšťanská škola.


V roce 1891 byl v Cerekvici zřízen zdravotní obvod a prvním obvodním lékařem se stal MUDr. Antonín Machek. Byl to nejen vynikající lékař, ale i velmi dobrý divadelník, režisér, hudebník a zpěvák. Hodně se zasloužil o kulturní život Cerekvice a okolí.


V červenci 1924 byla k Cerekvici připojena osada Čenice (druhý díl), která do té doby patřila k Velkému Vřešťovu. V roce 1930 měla 6 domů a 24 obyvatel. Od 1. června 1942 až do konce okupace byla Cerekvice s hořickým okresem připojena k okresu Dvůr Králové nad Labem. Někdy v letech 1953 – 1955 byl úřední název Cerekvice změněn na Cerekvice nad Bystřicí. Železniční zastávka a pošta se tak jmenovaly již dříve. Obec do té doby užívala někdy též název Cerekvice u Hořic. Při územní reorganizací roku 1960 byla Cerekvice začleněna do okresu Jičín. V roce 1981 došlo ke sloučení obcí Třebovětice a Cerekvice.

První sjezd

V červenci 1973 se konal 1. sjezd rodáků a přátel Cerekvice nad Bystřicí, ke kterému zdejší místní národní výbor vydal publikaci PhDr. Jiřího Maliny a Vladimíra Patrného „Sto let spolku divadelních ochotníků v Cerekvici nad Bystřicí“. Od ledna 1957 v bohaté ochotnické činnosti v Cerekvici pokračoval divadelní soubor Bystřičan, který za dobu své existence sehrál mnoho představení.
V 80. letech vybudoval státní podnik Benzina na katastru Cerekvice nad Bystřicí velké podzemní sklady, které v současné době patří podniku ČEPRO, a.s. Pro tyto sklady byla postavena nová silnice do Sadové a železniční trať do zastávky Hněvčeves, kam byla přeložena železniční stanice ze Sadové; v Cerekvici byly postaveny bytové jednotky.


Zdejší mateřskou školu, která byla postavena v rámci výstavby skladu Benziny, navštěvuje 35 dětí. V roce 2003 došlo ke sloučení mateřské školy a ZŠ jako jedné příspěvkové organizace. V obci se podařilo dokončit i stavbu nákupního střediska, ve kterém kromě obchodů jsou i obecní byty. Obchod s potravinami je otevřen i v neděli. Pro Sokol se podařilo dokončit v roce 2006 nové zázemí u fotbalového hřiště.

Spolky a sdružení

V současné době v obci nadále působí několik občanských sdružení: Sbory dobrovolných hasičů Cerekvice a Třebovětice, TJ Sokol, Klub šoférů a myslivecké sdružení Duhoráz.


Poděkování patří všem občanům, kteří poskytli své dokumenty nebo fotografie týkající se minulosti obce. Díky zasluhuje Muzeum východních Čech v Hradci Králové za technickou pomoc při oslavách, Městské muzeum v Hořicích za zapůjčení dokumentů a Státní archiv v Jičíně za zapůjčení obecních kronik. Zvláštní dík zaslouží rovněž všichni obyvatelé obce, kteří se aktivně zapojili do příprav oslav 650 let, a všem, kdo pomohli vytvořit podmínky pro úspěšný průběh oslav.

Více snímků můžete zhlédnout v připojené fotogalerii, která byla sestavena výhradně ze snímků místních, kteří dobře mapovali dění během celých oslav.