Právě s nimi zakončují návrh bezbariérových řešení a těch se dotýkal i program čtvrteční konference v Centru bez bariér.

Pozvaní byli zástupci kraje, úřadů, neziskových organizací, starostové měst i obcí a samozřejmě nechyběli švýcarští partneři.

Jitka Fučíková z o.s. Život bez bariér představila v úvodu projekt Nová Paka – město bez bariér, který vznikl v roce 2004, a město jej podpořilo částkou 750 tisíc korun. Upozornila na vstupy, které se podařilo upravit, a naopak na záležitosti, jež čekají na změnu. „V současné době máme ve městě třicet procent bezbariérových vstupů do obchodů," dodala. Popsala i revitalizaci bývalého kláštera paulánů, který by měl sloužit jak zdravým, tak hendikepovaným.
Novopacký starosta Rudolf Cogan přiblížil projekt bezbariérového plaveckého bazénu, jehož stavba za zhruba 90 milionů má být letos započata.

Spousta práce
Švýcar André Meier pohovořil především o právu na bezbariérový přístup k veřejným i soukromým službám. Zmínil se o švýcarské normě z 1. 1. 2009, která má tato práva zakotvena. Připustil, že problémem jsou finanční prostředky. „Máme dobré předpisy, ale před námi je spousta práce," upozornil.

Národní rada Švýcarska Christian Lohr se zabýval především tím, jak vnímá bezbariérovost široká veřejnost. „Lidé se musí vzájemně respektovat," apeloval na přítomné a jako vozíčkář vyprávěl, jak prosazoval dostupnost v budově parlamentu, kde museli přestavět dva výtahy. „Upozornili mě, že se přestavba kvůli těmto požadavkům prodražila. Odvětil jsem, že takto nemohou argumentovat. Já mám právo zastávat svůj úřad a mám právo využívat i výtah.
Nepožadujeme víc, než je naše právo," konstatoval. Zabýval se i otázkou inkluze (rovnocennosti) zdravotně postižených osob. Architektka Silvia Heinzmann uvedla příklad stavebních bezbariérových řešení ze Švýcarska. Diskutovalo se o zpřístupnění kulturních památek pro imobilní občany, občanské sdružení Parent Project nastínilo turistické trasy v Krkonoších pro občany se sníženou schopností pohybu.

Nebyla řeč o snech, ale o skutečných záměrech, které umožní imobilním občanům plnou integraci. Nejsou totiž jiní, jsou normální.