„Systematicky podporujeme rozvoj kultury v celém regionu a architektura a s ní spojený urbanismus do této oblasti neodmyslitelně patří. Královéhradecký kraj věnuje velkou pozornost svým stavbám a dbá na to, aby byly nejen funkční a praktické, ale i esteticky kvalitní a zapadaly do stávající zástavby. Není to jednoduché, ale jde to. Chceme proto prostřednictvím Centra architektury podporovat a propagovat kvalitní architekturu a nastavit systém metodické podpory pro všechny města i obce v regionu, chceme s nimi sdílet příklady dobré praxe, že to jde i jinak a že to funguje," uvedla náměstkyně pro kulturu Martina Berdychová.

Centrum architektury Královéhradeckého kraje je první organizací svého druhu v České republice. Působí pod Galerií moderního umění v Hradci Králové a mimo jiné metodicky pomáhá obcím v Královéhradeckém kraji optimálně nastavit pozici městských či obecních architektů, organizovat participační procesy při přípravě investic, připravovat vhodné typy architektonických a dalších soutěží, plánovat veřejné prostory, využívat v nich umění či regulovat vizuální smog.

„Přihlásilo se přes sedmdesát hostů a řada z nich má velký zájem účastnit se aktivně. Zasílají své investiční záměry i prezentace, jsou připravení debatovat. Je vidět, že kvalita architektury a veřejného prostoru je opravdu živé téma, které dokáže zaujmout čím dál větší okruh lidí. Mezi účastníky jsou nejen představitelé měst, ale i zástupci menších obcí. Je vidět že dobře plánovat a stavět se dá všude – tomu jsme se také snažili přizpůsobit program,“ shrnul vedoucí Centra architektury Michal Kudrnáč.

Konferenci v režii CAKHK tvořilo několika bloků přednášek a workshopů. Vystoupili zde například Josef Morkus z Ministerstva pro místní rozvoj, starosta Litomyšle Daniel Brýdl, městští architekti Radek Novotný a Lukáš Ehl, urbanista Osamu Okamura a odbornice na veřejný prostor Pavla Melková. Zatímco dopoledne bylo zaměřeno více teoreticky, odpoledne patřilo především sdílení zkušeností účastníků.

Na úvodní konferenci bude navazovat setkání s inspirativními architekty z Polska a Slovenska, které bude určené pro odbornou veřejnost. Centrum architektury chystá také exkurze do měst a obcí, známých kvalitou své výstavby, uměleckou instalaci na Velkém náměstí v Hradci Králové nebo výstavu staveb z Královéhradeckého kraje, které byly nominovány na Českou cenu za architekturu.