Hodnotící komise pro Cenu města Jičína se sešla 6. října a doktora Lišku vybrala z šesti kandidátů.

Komise také navrhla pořádat slavnostní večer při příležitosti předání tohoto ocenění i nadále v Porotním sále jičínského zámku, letos 15. prosince. Při této události budou oceněni i zakladatelé festivalu Jičín – město pohádky.