Důvodem se staly archeologické památky, které byly nalezeny při skrývce ornice. Terén tak převzal tým jičínských archeologů. „Bylo nalezeno několik skupin zahloubených objektů pravěkého původu. Jsou zde zastoupeny i starší nálezy kultury s lineární keramikou, kamenné broušené nástroje, pozůstatky tehdejších hliněných obydlí,“ popisuje archeolog jičínského muzea Radek Novák.

Celkové náklady města Hořice si na archeologický záchranný průzkum vyžádají investici téměř 320 tisíc korun.