Pracoviště celní správy v Jičíně zůstává i nadále a pro tento územní obvod zabezpečuje styk s veřejností Územní pracoviště Celního úřadu pro Královéhradecký kraj v Jičíně. Územní pracoviště se nachází v Havlíčkově ulici čp. 56, což je budova bývalého okresního úřadu.

Poručík Martina Kolinská, zastupující tiskovou mluvčí Jitku Fajstavrovou, Deník informovala o aktuálním stavu na územním pracovišti v Jičíně.
Veřejnosti jsou k dispozici dvě oddělení zabezpečující základní služby pro podnikatelskou i nepodnikatelskou veřejnost. Jde o oddělení celní a oddělení daňové. Činnost zajišťuje jedenáct zaměstnanců včetně příjmu pokladní hotovosti.

Služby celníků
Zajímalo nás, jaké služby poskytují jednotlivá oddělení. „Oddělení celní se angažuje v oblasti extrakomunitárního zahraničního obchodu, tedy projednávání zásilek a provádění kontroly v oblasti dovozu a vývozu zboží ze zemí mimo Evropskou unii. Oddělení daňové poskytuje služby veřejnosti při správě daní (pozn. spotřební daně plus energetické) svěřených celním orgánům a souvisejících administrativních a kontrolních činností," poučuje nás Martina Kolinská.

Dodává, že na pokladně územního pracoviště je rovněž možné uhradit pokuty předepsané jinými správními orgány.

Veřejnost se ale může na pracovníky územního pracoviště obracet s jakoukoliv žádostí o poradenství v oblasti celních a daňových předpisů a rovněž s informacemi ze svého okolí o případných indiciích, které by mohly vést k odhalení nelegální výroby nebo skladování výrobků zatížených spotřební daní.
Další otázka směřuje ke kontrole pančovaného alkoholu na Jičínsku.

Martina Kolinská potvrzuje, že územní pracoviště Jičín provádělo již před tzv. „metylalkoholovou aférou" důslednou pravidelnou kontrolu značení a zdanění lihovin.

Jičínští celníci zajistili v několika případech lihoviny, a to z důvodu neprokázání jejich řádného zdanění, tedy bez řádného původu. Analýzy odebraných vzorků však do současné doby zatím nepotvrdily výskyt metylalkoholu v nadlimitním množství," tvrdí Martina Kolinská.

V oblasti značení a zdanění vybraných výrobků bylo v uplynulém roce provedeno 106 kontrol, z toho ve třinácti případech došlo k zajištění lihovin v počtu celkem 402 spotřebitelských balení o objemu 190 litru.