K němu budou přináležet domy čp. 71 (dům Brabcových), čp. 70 (Klenotnice a Městská knihovna) a čp.101 (MKS). Zastupitel Vladimír Roučka ale s novým názvem lokality nesouhlasí.

„Je to ulice, není to žádné náměstí, je to taková muzejní výchlipka," polemizoval při pondělní veřejné schůzi. Slyšet se nechal i Zdeněk Ouzký. „Nechme ulici ulicí," doporučoval.

Návrh na přejmenování byl ale dvanácti hlasy z jednadvaceti přijat. Takže ať se to Novopačákům líbí nebo nelíbí, mají nové náměstí. S tím se nyní musí vyrovnat především ti, kteří lokalitu obývají. Kvůli změně je totiž čeká výměna dokumentů. „Zatím s námi nikdo nemluvil. Asi na nás zapomněli," říká ředitelka knihovny Stáňa Benešová, která se novinku dozvídá od nás.

Marie Volanská, která bydlí v MKS, hořekuje. „Mám půl roku novou občanku, to znamená, že zase musím všechno oběhat znovu." Snad dobrou zprávou je, že občanský průkaz dostane zdarma. Termín, odkdy dojde k přejmenování, nikdo nezná.

„Nebyl dán, ale bude to trvat nejméně tři měsíce," tvrdí tajemník úřadu Zdeněk Sucharda. Pan Brabec, jenž bydlí v ulici od narození, podotkl, že je to sedmá změna. Snad poslední!