K odborům životního prostřední, kultury a cestovního ruchu, které už v Arisu fungují, se brzo připojí jádro městského úřadu, tedy správní agendy. Pokud budete chtít nový průkaz, nechoďte do Havlíčkovy ulice. A pokud možno, počkejte až do středy, protože institut nyní pracuje ve „stěhovacím režimu".

Zajímalo nás, jak to v Arisu včera vypadalo. Pracovníci stěhovací firmy pilně nosili bedny a židle, dosud zpevněné igelitem. Úředníci jim sekundovali a oznamovali kam ty které předměty odnést. Na dopolední náklad nábytku se přišel podívat i druhý místostarosta Vlastislav Matucha.

Všichni pracovníci úřadu stěhováky chválili, vše prý bylo skvěle zorganizované. Jisté rozpaky však vzbudily zrekonstruované prostory Arisu. „Nedostali jsme úplně všechno, abychom byli spokojení bez výhrad. Ale je to věcí kompromisu a časem se ty drobnosti vyřeší," řekl Martin Duczynski, šéf odboru dopravy.

Jiní přítomní však nebyli tak shovívaví, i když svou kritiku v podstatě všichni uzavřeli ujištěním: „No, zvykneme si." Zkrátka, staré hnízdo se vždy těžko opouští.