Na malém ohni si malí návštěvníci mohli opéct špekáčky nebo těstové hady, ten velký byl zase určen pro zpečetění osudu látkové čarodějnice. Její čáry ji před rukama pražských žáků, kteří na Prachově měli školu v přírodě, neuchránily.

Nicméně sluší se připomenout, že dnešní – neškodná, společenská – tradice vzešla z velice temných středověkých praktik. Lidské životy zmařené kvůli nesmyslným předsudkům bychom měli mít na paměti i dnes, po několika stoletích.