V neděli pak se procházel po loukách v osadě Pazderna a sháněl něco k jídlu po dlouhé cestě. Snad letos čapímu páru bude přát štěstí a vyvede zdravá čápata.   Zdena Richterová, místostarostka obce