Ti  byli pozváni na druhý sraz uspořádaný letos dne 19. října od 15 hodin v místní restauraci u „U Kameníka".

Již od 14.45 hodin přicházeli průběžně účastníci a vzájemně se se spoluhráči zdravili, poznávali a předávali si své bohaté zážitky. Někteří hráči se v průběhu svého života odstěhovali a již se do Ostroměře nevraceli, a dostavili se až na tento sraz. O to bylo zajímavější shledání.

Hráči i trenéři
Mezi pozvanými byl také pan Vondra, který zde pracoval, jako trenér žáků. Pod jeho vedením dosáhli velkých úspěchů v rámci celé republiky. Malým poděkováním po těch dlouhých letech byla kytička předaná Hankou Němečkovou a kniha s věnováním předaná Jiřím Stýblem. I na tomto srazu jsme opět dávali dohromady jména dalších hráčů, na které se opomnělo a budou na sraz konaný v příštím roce určitě pozváni. Doplňovali jsme i „slepá místa" našich vzpomínek a vyslechli jsme nové interpretace starých historek.

Setkání házenkářů v Ostroměři.

Druhého srazu se zúčastnilo celkem 75 účastníků v širokém rozsahu věkových kategorií. Za jeho uspořádání všichni zúčastnění děkují Hance Němečkové, Marii Svobodové a Jiřímu Stýblovi. Věříme, že v příštím roce se sejdeme ještě ve větším počtu účastníků. ⋌(jh)