Podle investora ideální místo pro bydlení, kde budou mít nájemníci blízko do centra pohádkového města, je tu návaznost na veřejnou dopravu, blízko do školy i parku. Lidé z okolí ale takové nadšení z nové zástavby o sedmi podlažích nesdílejí a se stížností se v červnu obrátili na jičínskou radnici.

Podle tiskové mluvčí Magdalény Doležalové směřovala stížnost na stavební úřad a lidé se v ní dotazovali na legálnost stavby. Dopisem se zabývala i městská rada.

Prodej městského pozemku odsouhlasili radní již v roce 2004, kdy byly prodány parcely za obchodním domem za účelem výstavby bytového domu.

Místní nyní poukazují na nadměrný hluk, prašnost, obávají se, že objekt bude bránit slunečním paprskům. Obávají se i nárůstu dopravy v celkem klidné zóně.

Slovo dodavatele

Podle vyjádření Lukáše Jaroše z dodavatelské stavební firmy ho žádný stěžovatel na staveništi nekontaktoval.
„Námitky lidí jsem četl na stavebním úřadu, který je měl řešit, nevím, zda byly oprávněné nebo neoprávněné. Stavba byla schválena a zahájena."

Jaroš reaguje i na dotaz zastínění lokality sedmipatrovým domem, obava je prý bezpředmětná. Lidé by neměli mít strach ani z toho, že přijdou o parkovací místa. Dům bude mít svůj parkovací areál s 61 místy v podzemí.

Také podle vyjádření starosty Jana Malého je stavba bytového domu legální. Kupující získal stavební povolení v roce 2010 a část objektu (dnes prodejnu Billy) zkolaudoval v roce 2011, a tím splnil podmínky stanovené pro převod. Nyní je pokračováno se stavbou domu s tím, že jde o příslušenství k obchodnímu domu.

„Stavbu zdržela finanční krize v roce 2006. Nejsme tak bohatí, abychom stavěli do zásoby," objasnil současný termín realizace investice Jaroslav Třešňák (na snímku zcela vpravo).

Budování bytového domu Husova bylo zahájeno sice na jaře, oficiálně poklepal teplický investor na základní kámen v úterý.

Dokončení stavby je plánováno na podzim příštího roku.