Zprovozněním zbrusu nové kuželny si chtěli místní především udělat radost. Složili tři mužské a dva ženské týmy, ale neměli kde trénovat, museli jezdit až do Jičína. Budova kuželny navazuje právě na pronajímané prostory hospody. Ta je nyní v rekonstrukci spolu s přilehlým sálem. Stavba je součástí projektu nové návsi, ke které by bystřičtí chtěli připojit také inlajnovou dráhu kolem potoka Bystřice.

Nový nájemce hospody bude po dohodě s obcí provozovat svoji činnost na všech kulturních a sportovních akcích ve vsi. "Provoz kuželny bude přizpůsoben požadavkům zájemců, lze tedy do budoucna počítat i s tím, že provoz může být i každodenní," doplnila starostka. Zájemci o pronájem se mohou hlásit na obecním úřadě v Bystřici do 20. června.